Het College voor de Rechten van de Mens constateert dat de lappendeken van gelijkebehandelingswetten en -bepalingen afgelopen jaren nog weer groter is geworden.

Het lijkt het Mensenrechteninstituut dan ook wenselijk om de verschillende gelijkebehandelingswetten in één integratiewet bijeen te brengen. Dat bepleit het overigens niet voor het eerst. Er wordt zelfs al jaren over een conceptwetsvoorstel voor een dergelijke wet gediscussieerd.

Gebrek aan concentratie
Die discussie neemt niet weg dat de gelijkebehandelingsnormen waaraan het College voor de Rechten van de Mens kan toetsen, zijn gespreid over een veelheid van verschillende wetten. Dit ‘gebrek aan concentratie’ is om meerdere redenen onwenselijk, vindt het College.

‘Het ondermijnt de kenbaarheid van normen. Daarnaast kan de huidige lappendeken onnodige juridische complexiteit met zich meebrengen’, aldus het College in een evaluatie van gelijkebehandelingswetgeving over de periode 2017-2022.

De reikwijdte van verschillende wetten is niet altijd eenvoudig is af te bakenen. Ook kunnen per wet verschillende bewijsregels gelden. In sommige gevallen zijn normen zelfs ondergebracht in wetten op andere rechtsgebieden.

Rechten en klachten
Als onafhankelijke toezichthouder heeft het College voor de Rechten van de Mens tot taak de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland te belichten, te beschermen en te bevorderen. Daarnaast oordeelt het mensenrechteninstituut over discriminatieklachten. Dat kan op uiteenlopende terreinen zijn, bijvoorbeeld onderscheid op grond van leeftijd, geslacht, handicap of anderszins.

Zelf onderzocht
De beleidsreactie van BZK op deze en nog een andere evaluatie komt op een nader te bepalen moment. Maar in ieder geval niet voordat een onderzoekscommissie onder leiding van mr. Winnie Sorgdrager haar resultaten heeft gepresenteerd, bericht minister Hugo de Jonge (BZK aan de Tweede Kamer). Het gaat hier om een intern onderzoek na een melding van een vermoeden van een misstand bij het College voor de Rechten van de Mens zelf. De misstand zou discriminatie, intimidatie en vriendjespolitiek betreffen.

Tekst: Klaas Salverda