Ongeacht welke arbeidsbeperking dan ook, iedereen in Nederland moet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Daarom steunt de VVD de ambitie met betrekking tot de Banenafspraak om in 2026 125.000 extra banen gerealiseerd te hebben en zodoende mensen aan de zijlijn te helpen om aan de slag te gaan bij een reguliere werkgever. Want deze groep mensen hebben talenten en competenties die nog vaak over het hoofd wordt gezien door de samenleving. Zo heeft de beste ICT ’er vaak op zijn minst een lichte vorm van autisme en is de beste audiospecialist bij de politie blind of slechtziend.

Maar er zijn ook nog bergen te verzetten. Ondanks de positieve vooruitgang van de markt loopt de overheid ver achter door het realiseren van minder dan de helft van de beoogde extra banen.

Dit terwijl juist de overheid het goede voorbeeld moet geven. Waarom denkt zij in onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden? Zo kunnen bijvoorbeeld extra banen gecreëerd worden voor ervaringsdeskundigen die aansluiten op de sinds 2018 wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Daarnaast zijn werkgevers nog vaak onnodige beren op de weg. Daarom wil de VVD ondernemers en werkgevers ondersteunen door de no-risk polis te verruimen zodat zowel mensen langdurig in de bijstand als mensen met een arbeidsbeperking makkelijker aan werk komen.

Hierdoor zijn de kosten bij ziekte niet voor de rekening van de werkgever, draagt de overheid het risico en kunnen werkgevers met een gerust hart gebruik maken van de specifieke talenten van mensen met een arbeidsbeperking.

En het kan! Juist nú met een huidige krappe arbeidsmarkt – er zijn 122 vacatures per 100 werkzoekenden – biedt het kansen om te kiezen voor een inclusieve arbeidsmarkt waar onbeperkte talenten van iedereen gezien en benut worden. Dus laten we de achterstand op het streefgetal van 125.000 extra banen realiseren. Duurzame banen die enerzijds aansluiten op de talenten en competenties van mensen en anderzijds langdurige zekerheid geeft voor zowel werkgevers als werknemers. Want als het nu niet lukt, lukt het nooit.

*Daan de Kort is Kamerlid voor de VVD en ook kandidaat bij de komende Tweede Kamer verkiezingen.

‘Kies de Banenafspraak’ is het motto van de Maand van de 1000 Voorbeelden. Met dit motto als leidraad vroegen we toonaangevende partijen die meedoen aan de verkiezingen om in een column uiteen te zetten hoe zij de toekomst van de Banenafspraak – en daarmee ook van de inclusieve arbeidsmarkt zien.