Voor initiatieven zoals de Arnhemse Werkbrigade voor begeleid werk is en blijft zeker ruimte, vindt participatieminister Carola Schouten.

Zij heeft een plan over de toekomstige infrastructuur voor sociaal ontwikkelbedrijven naar de Kamer gestuurd. Daaruit komt ook naar voren dat het voor gemeenten mogelijk blijft om eigen keuzes te maken over de uitvoering van initiatieven zoals in Arnhem.

Regionaal dagblad De Gelderlander berichtte onlangs dat een proef met begeleid werk via sociaal ontwikkelbedrijf Scalabor en de gemeente Arnhem onder de vlag ‘Arnhemse Werkbrigade’, is uitgemond in een succes. Alle 49 deelnemers hebben na twee jaar een baan, waarvan twee derde bij een reguliere werkgever.

Het succes is voor wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks reden om de brigade de komende jaren voort te zetten. Ontwikkelbedrijf Scalabor uit Arnhem wil uiteindelijk 5.500 mensen aan het werk helpen die nu nog in de bijstand zitten.

Waardevolle kansen
Demissionair minister Schouten spreekt in antwoord op kamervragen van ‘een initiatief dat waardevolle kansen biedt aan mensen voor wie een baan bij een reguliere werkgever niet direct binnen handbereik ligt’.

Via de Arnhemse Werkbrigade ontvangen mensen die intensieve begeleiding nodig hebben en voor
wie het moeilijk is om werk te vinden, een baan en een contract bij het sociaal ontwikkelbedrijf
Scalabor. Hiermee krijgen zij de mogelijkheid om in deeltijd betaald werk te verrichten, vaak in
het groenonderhoud, de schoonmaak of beveiliging. Dit biedt hen niet alleen werk, maar ook de
kans om te leren en persoonlijk te groeien.

Binnen de Werkbrigade ontwikkelen deelnemers zich in twee jaar tijd zoveel mogelijk tot
werknemers die zelfstandig kunnen werken. Het uiteindelijke doel is om hen vervolgens duurzaam
aan het werk te helpen op een baan die bij ze past. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever.

Uitkering en aanvulling
De vergoeding voor werk bij de Werkbrigade is gebaseerd op het Wettelijk Minimumloon (WML).
Hiervoor dragen de gemeente Arnhem en Scalabor samen de kosten. De gemeente stelt een
bedrag beschikbaar dat gelijk staat aan de kosten voor een uitkering. Scalabor vult dit bedrag aan
tot het WML-niveau. Volgens Scalabor blijven de kosten voor de gemeente hiermee neutraal ten
opzichte van het financieren van een uitkering. Scalabor kan de overige noodzakelijke kosten
dekken uit de opbrengsten van het werk dat werknemers bij de Werkbrigade verrichten.

Binnen het perspectief dat de minister voor de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven voor ogen heeft, blijft het voor gemeenten mogelijk om eigen keuzes te maken over hoe de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven het best kan worden ingezet om mensen op een goede manier aan het werk te helpen. Daarbij blijft er ruimte voor de uitvoering van lokale initiatieven zoals de Werkbrigade.

‘De ervaringen van gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven blijven we betrekken bij de verdere uitwerking van dit toekomstperspectief’, schrijft demissionair minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Tekst: Klaas Salverda