Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

april 2020

‘Op naar de 25000 banen’

Dit is de vierde Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers, gemaakt in samenwerking met ‘Op naar de 25.000 banen’. Zo heet het project en de bijbehorende website www.opnaarde 25000.nl om overheidswerkgevers te ondersteunen bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Lees meer over het project

Inclusie in tijden van corona

De verspreiding van het coronavirus en de beheersmaatregelen die genomen zijn om ons te beschermen, raken ons allemaal. Bij verschillende overheidsorganisaties zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking bijgekomen. Om hen te ondersteunen, actualiseren we de Toolbox Corona en Banenafspraak voortdurend.

In de Toolbox vindt u informatie over wet- en regelgeving, maar ook verhalen uit de praktijk van nu. Organisaties die op zoek zijn naar talenten met een beperking, kunnen via Onbeperkt aan de Slag bijvoorbeeld deelnemen aan digitale Meet&Greets.

Terwijl expertisecentrum ECIO digitale bijeenkomsten organiseert om kennisintensieve bedrijven te koppelen aan onderwijsinstellingen en studenten met een beperking.

Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid

De afgelopen maand is duidelijk geworden dat de Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook van toepassing is op de mensen uit de doelgroep banenafspraak, die vaak met loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet op een baan voor de banenafspraak werken. Ook zij worden door de NOW beschermd.

Uit de praktijk: Coronacrisis brengt Haagse politie op nieuw spoor

De Haagse politie zoekt momenteel talenten uit de doelgroep Banenafspraak via de digitale weg.  “In het zoeken naar doorgaande mogelijkheden om mensen ook nu aan het werk te krijgen, wordt men heel innovatief. Dat leidt tot successen zoals de eerste plaatsing onder deze omstandigheden dankzij videobellen.”

Vraag van de Week

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Heeft het ontvangen van loonkostensubsidie/loonkostendispensatie gevolgen als ik aanspraak wil maken op de NOW?

Loonkostensubsidie op basis van Partcipatiewet en NOW-subsidie blijven naast elkaar bestaan. In deze bijzondere situatie accepteert de overheid namelijk dubbele subsidiëring van de loonkosten. Het bleek onuitvoerbaar om de NOW-subsidie te verrekenen met de loonkostensubsidie.

Trendrapportage Banenafspraak vierde kwartaal 2019

UWV bracht de Trendrapportage Banenafspraak over het vierde kwartaal van 2019 uit. Tot en met december vorig jaar zijn er in totaal zijn er 61.792 extra banen gecreëerd voor mensen uit de doelgroep. Dat is meer dan de doelstelling.

Uit de praktijk: Jobcoaching in tijden van corona

Jobcoaches spelen een belangrijke rol in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Ze helpen medewerkers en hun werkgevers bij de zoektocht naar een duurzame plaatsing. De vele, plotselinge veranderingen en de onzekere situatie maken de rol van jobcoaches in deze coronaperiode misschien nog wel belangrijker dan normaal

Uit de praktijk: Crisissituatie biedt kansen om te groeien

De coronacrisis brengt voor vrijwel iedereen nieuwe uitdagingen met zich mee nu we massaal thuis werken. De Belastingdienst vormt geen uitzondering. Voor Switch, het werk- en mobiliteitsbedrijf binnen de Belastingdienst, betekenen de overheidsmaatregelen onder andere dat in Zwolle 36 mensen die vanuit de banenafspraak voor de afdeling werken, hun werkzaamheden nu vanuit huis moeten doen.

Uit de praktijk: Rijksdienst creëert geen functies maar zoekt mensen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) stimuleert eigenaren en beheerders van monumenten om het erfgoed goed te onderhouden en te bewaren voor de toekomst. Op veel andere plekken worden speciaal functies gecreëerd voor mensen met een beperking. Dat doet deze Rijksdienst juist niet.

Uit de praktijk: Arbeidsontwikkelbedrijf bewijst maatschappelijke en economische waarde

Directeur van arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor over het initiatief om mondkapjes te gaan produceren, ondernemerschap en inclusiviteit en de toekomst van de sociale werkbedrijven.

Uit de praktijk: Wageningen University & Research kiest voor centrale uitvoering banenafspraak

Wageningen University & Research zet een koerswijziging in: Centraal organiseren en met z’n allen betalen. Want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om banen voor mensen met een functiebeperking vrij te maken.

NIEUWS

Uitstel Wet vereenvoudiging Banenafspraak?

Nu de einddatum van de internetconsultatie van de Wet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten is gesloten, kan het ministerie van SZW aan de slag met alle reacties. Er zijn dertig reacties binnengekomen die alle openbaar zijn.

UWV Monitor arbeidsparticipatie 2019

Eind 2018 was 46% van de Participatiewetters in het doelgroepregister aan het werk. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het begin in 2015. Dit blijkt uit de UWV Monitor Arbeidsparticipatie, die in april is verschenen.

Nieuwe stap in Breed Offensief

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer heeft met vragen en opmerkingen vanuit de fracties verslag uitgebracht van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Participatiewet.

College voor de Rechten van de Mens: ‘Betrek arbeidsbeperkten bij wetgeving’

Mensen met een arbeidsbeperking zouden bij de totstandkoming van deze wetten betrokken moeten worden. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens in een recent advies. Martine Schuijer, projectleider ‘Op naar de 25.000 banen’, begroet dit voorstel. “Het kan een middel zijn om regels minder complex te maken en de uitvoeringspraktijk te verbeteren.”

Programma ‘Onbeperkt Talent’ dit najaar van start

‘Onbeperkt Talent’ gaat van start! Een programma voor hoger opgeleide medewerkers met een arbeidsbeperking die al enige tijd werken bij de Rijksoverheid in functies in schaal 6 tot en met 12, of die voor het eerst bij de Rijksoverheid aan het werk gaan.

GETIPT VOOR U

Waaierkaart voor dienstverlening aan werkgevers geactualiseerd

De handreiking voor de dienstverlening aan werkgevers, een product van de Programmaraad in de vorm van een waaierkaart, is vernieuwd. De waaierkaart gaat over de dienstverlening aan werkgevers bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Besluit over verlenging registratieduur en uitschrijving

Het kabinet uitte in het Regeerakkoord al het voornemen om de banen waarin mensen uit de doelgroep banenafspraak werken, te blijven meetellen voor de banenafspraak, ook als mensen niet meer aan de doelgroepcriteria voldoen. Nu ligt er een besluit.

Blijf geïnformeerd

Was u eerder abonnee van de VSO Nieuwsbrief banenafspraak? Meld u dan hier weer aan voor alles wat met de banenafspraak te maken heeft.

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|