Nieuwsbrief april 20212024-03-08T11:38:18+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

april 2021

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

Breed Offensief

Verdere vertraging

De vaste kamercommissie voor SZW heeft de brief van minister Koolmees over de voortgang van de wetsbehandeling Breed Offensief voor de uitvoering van de banenafspraak, evenals het nog niet ingediende wetsvoorstel vereenvoudiging Wet banenafspraak, controversieel verklaard.

Column Aart van der Gaag over de gang van zaken

De kranten staan vol met verhalen over een nieuwe bestuurscultuur, over macht en over tegenmacht. Aart van der Gaag schrijft over het het begrip hindermacht. ‘Politiek Den Haag werpt zich met het – opnieuw en opnieuw en opnieuw – uitstellen van het Breed offensief op als formidabele hindernis voor een inclusieve arbeidsmarkt.’

Uit de praktijk:

NS betrekt arbeidsbeperkten bij treinmodernisering

Aan het werk in de Kabelstraat

Bij NS Treinmodernisering in Haarlem is een nieuwe productieafdeling geopend: de Kabelstraat. Hier maken medewerkers met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt kabelbundels voor onder andere de 45 Intercity dubbeldekkers die in Haarlem worden gemoderniseerd. In elk rijtuig van deze trein zit circa 20 kilometer kabels…

Onbeperkte Denkers bij Waterschappen

De waterschappen hebben een programma ontworpen dat een sectoraanpak en maatwerkondersteuning biedt bij het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het scholingsbudget STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie) wordt vanaf 1 januari 2022 geopend. Het vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Dit blijkt uit de concept-subsidieregeling, die minister Koolmaas naar de Tweede Kamer stuurde.

Sectoren in de schijnwerpers:

Het hoger beroepsonderwijs

Hoe gaan de hogescholen om de doelstellingen Banenafspraak? Een interview met Hans Camps, bestuurder van de Haagse Hogeschool. Hij geldt als een van de boegbeelden, of noem hem een warm pleitbezorger, uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) als het over de banenafspraak gaat.

Universitair medische centra

Het zorglandschap kent steevast een grote dynamiek. Universitair medische centra als het Radboudumc richten zich op de drievoudige combinatie van zorg, onderwijs en onderzoek. Ook in een jaar vol corona. En dan ook nog aandacht voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking?

De 25.000 deze maand:

Bijeenkomst Inclusieve lessen na een jaar corona

Op 16 april organiseerden ‘Op naar de 25.000 banen’ en ‘Op naar de 100.000 banen’ een talkshow over de inclusieve lessen van een jaar corona. Onder leiding van Martine Schuijer gingen Aart van der Gaag, Cristel Poortenaar (CalderWertk), Pieter Raven (Pernu) en Hanne Overbeek (EverydayHeroes) het gesprek aan.

Aart van der Gaag (l), Martine Schuijer (m) en Hanne Overbeek in gesprek op 16 april

Aan het einde van de bijeenkomst concludeerde Martine Schuijer dat de Banenafspraak allerminst een ‘pas ontkiemd verlept plantje’ is. Integendeel: ‘Wat zien we juist in coronatijd veel inclusie.’

Uit de wereld van inclusie:

Oproep Best Practices

Op naar de 25.000 banen’ gelooft dat het delen van goede voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen werkgevers helpt bij het uitvoeren van de Banenafspraak. Daarin staan we niet alleen. Het platform ‘Trends in HR’ en de Driessen Foundation willen aandacht geven aan inclusief werkgeven. Zij zoeken inclusieve overheidswerkgevers die hun verhaal willen doen.

Op naar de 25.000 banen en de Kennisalliantie:

‘Op naar de 25.000 banen’ en strategische samenwerkingspartners

Na een afgesproken bestaansduur van twee jaar beëindigt de Kennisalliantie Banenafspraak eind april 2021 haar werkzaamheden. ‘Op naar de 25.000 banen’ neemt de werkzaamheden deels over. Via de maandelijkse Nieuwsbrieven en op LinkedIn (Op naar de 125.000 banen) worden relevante kennisdocumenten en best practices gedeeld.

Lees hier een overzicht van de activiteiten van het projectteam en van grote landelijke organisaties die werkgevers kunnen ondersteunen bij de uitvoering van de Banenafspraak.

Bij het afscheid van de Kennisalliantie

Programmamanager Ad de Ruijter over de Kennisalliantie Banenafspraak, die op op 30 april haar werkzaamheden, na een afgesproken bestaansduur van twee jaar,beëindigt.

Oproep:

Vervolgfase banenafspraak: van projecten naar centrale budgettering

Centrale financiering is dé succesfactor voor het slagen van de banenafspraak. Vandaar dat de Kennisalliantie Banenafspraak besturen van de dertien overheids- en onderwijssectoren met klem oproept op korte termijn in al hun achterbannen met werkgevers voor financiële borging te zorgen.

Getipt voor u:

De komende tijd in de agenda: een webinar over de kenmerken van een inclusieve arbeidsorganisatie en manieren waarop een organisatie inclusiever kan worden en een talkshow over de waarde van werk.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Geldt vanaf 2022 de quotumheffing?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier weer aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

  • @aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen
  • @25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
  • @100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven
|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|