Nieuwsbrief april 20222024-03-08T11:19:32+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

april 2022

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

De 25.000 deze maand:

Dubbelinterview Van der Gaag en El Mokaddem over de Banenafspraak en de inclusieve arbeidsmarkt

Aart van der Gaag, boegbeeld en inspirator ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’, en Mohamed El Mokaddem, de nieuwe voorzitter van Cedris, kwamen bij elkaar.

Ze bespraken de toekomst van de inclusieve arbeidsmarkt, de kansen die ze zien en de zorgen die ze hebben. ‘Als er niks gebeurt, moeten gemeenten kiezen tussen een zwembad en sociale werkvoorziening.’

Aart van der Gaag over de recente Banenafspraak cijfers

Goed nieuws is geen nieuws: dat is een bekend fenomeen in de media. Maar het gekke is wel dat we zelf ook gewend raken aan goed nieuws. We beseffen niet meer dat mooie cijfers bij de Banenafspraak nog steeds heel bijzonder zijn. Ook aan overheidszijde is verbetering. Politiek: geef overheidswerkgevers wat meer tijd.

Politiek en inclusie:

Personeel en een baan ‘dichterbij dan je denkt’

Minister Karien van Gennip (SZW) denkt de krapte op de arbeidsmarkt kansen biedt om ieders talent in te zetten. Zij ziet juist nu een uitgelezen mogelijkheid voor mensen die de afgelopen jaren niet hebben kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt.

Om op korte termijn extra matches te realiseren tussen werkgevers en werkzoekenden, heeft het ministerie een actieplan ontwikkeld met de titel ‘Dichterbij dan je denkt’.

Tweede Kamer op scherp voor uitvoering Banenafspraak

Tweede Kamer geeft het kabinet een een aantal moties mee over de Participatiewet en het breed offensief, onder andere over vereenvoudiging loonwaardemeting.

Kamerleden worstelen met concreetheid gehandicaptenbeleid

De ratificatie van een facultatief protocol bij het VN-Verdrag Handicap is na zes jaar nog niet rond. Het VN-verdrag versterkt de positie van mensen met een beperking. Het bepaalt onder andere dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn.

Voortzetting uitvoering VN-verdrag handicap: ‘Minder medisch en meer sociaal naar beperking kijken’

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport wil zich er als coördinerend bewindspersoon voor inzetten dat het VN-verdrag handicap ook de komende jaren bij bedrijven, organisaties en overheden op de agenda blijft staan.

Inclusie en werkgeversdienstverlening:

Versterking matching ín de regio

‘Op zoek naar een nieuwe baan, loopbaanadvies, personeel, of een opleiding? Wurkstart helpt je met een onafhankelijk en gratis advies’, knalt het van de splinternieuwe website. Het team erachter afficheert zich als een onafhankelijk bureau in de regio Noordoost Friesland.

Om werkgevers te helpen die vragen hebben over personeel en scholing. En om advies te geven aan mensen die zich oriënteren op de arbeidsmarkt of die op zoek zijn naar een nieuwe opleiding of baan.

Inclusie centraal tijdens event IJmond

‘Fris Kijken en Anders Denken’. Dat is het motto van het werkgeversevent in de IJmond regio dat deze maand, nadat het door corona twee keer is uitgesteld, werd georganiseerd. Tijdens het evenement is ook de IJmond Werkt Award, voor de meest in het oog springende inclusieve werkgever, uitgereikt.

‘Inclusief denken gebeurt nog veel te exclusief’

Inclusief denken en doen is nog steeds een tamelijk exclusieve aangelegenheid. Hoe zorg je dat meer werkgevers aanhaken en meer mensen met een beperking aan het werk komen? Kennissessie in Flevoland voor (publieke) werkgevers.

Uit de inclusieve praktijk:

Universiteit en facilitaire bedrijven scheppen samen nieuwe banen

De Universiteit Utrecht slaat de handen ineen met vier facilitaire partners om samen banen voor mensen met een arbeidsbeperking en/ of psychische kwetsbaarheid te creëren.

‘Jeetje, rij jij zelf auto?’

Mensen met een arbeidsbeperking komen helaas nog vaak in situaties dat ze worden buitengesloten. Een ervaringsdeskundige vertelt erover op de website van UWV.

Inclusief nieuws:

UWV publiceerde de Banenafspraak-cijfers over het vierde kwartaal van 2021. Er kwamen 3053 banen bij. Een toename van 2%. Sinds 2012 zijn er daarmee 73.577 extra banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking.

Krachtig herstel werk in kader Banenafspraak

UWV Monitor Arbeidsparticipatie Arbeidsbeperkten: Na een daling van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking in het eerste coronajaar 2020 liet deze in de eerste helft van 2021 voor de meeste groepen weer herstel zien.

Inclusieve columns

Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking

Anne Ballering, programmamanager bij ZonMw: “Hoe zorg je dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers kunnen werken?”

Een wereld dicht bij de Banenafspraak

Aart van der Gaag, inspirator ‘Op naar de 100.000 & 25.000 banen’ over een bezoek aan de academie voor zelfstandigheid.

Stop met ontmoedigen van geheel thuiswerken

Margaret Massop, directeur/eigenaar van socialmedia-bedrijf Webmastery over het belang van thuiswerken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Werkt Open Hiring?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

@aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen
@25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
@100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|