Nieuwsbrief april 20232024-03-08T11:19:41+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 125.000 banen’

april 2023

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak wordt gemaakt door ‘Op naar de 125.000 banen’. Dit project ondersteunt (overheids)werkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website

De 125.000 deze maand

Banenafspraak vierde kwartaal 2022

De Banenafspraak in het vierde kwartaal van 2022: in totaal 80.674 nieuwe banen, waarvan 70.550 bij het bedrijfsleven (dat hiermee haar jaardoelstelling lijkt te halen), 1217 op basis van uitzend- of detacheringsconstructies en 8907 bij de overheid. Lees verder>>

Aart van der Gaag reageert op de cijfers

De huidige cijfers geven genoeg aanleiding conclusies te trekken. Het bedrijfsleven ligt nog steeds op target ligt, zij het precies: er zijn 10.000 plekken bijgekomen in 2022 en bijna 2500 in laatste kwartaal. De overheid maakt helaas geen groeispurt, ongeveer 1250 erbij en 216 in laatste kwartaal. Zeer zorgelijk is dat de SW-sector en het uitzenden hun rol in de groei bijna kwijt zijn. Lees verder>>

10 jaar Banenafspraak

Wientjes en Heerts: De Banenafspraak als perspectief voor de arbeidsmarkt

10 jaar geleden werd de Banenafspraak gesloten in het Sociaal Akkoord: 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking.  Maar waarom werd deze afspraak gemaakt? En hoe kwam het precies tot stand?

In dit interview uit ons tijdschrift ‘Open de deuren voor inclusie’ bespraken de toenmalige VNO-NCW en FNV voorzitters (Bernard Wientjes en Ton Heerts) het verhaal achter de Banenafspraak. “Het is bedoeld als perspectief voor de arbeidsmarkt.” Lees verder>>

Heden en verleden van de Banenafspraak

Opeenvolgende bewindslieden van welke politieke kleur dan ook hebben vormgegeven aan het Banenafspraak-beleid. Wat is er precies gebeurd de afgelopen jaren? Een longread over de ontwikkelingen binnen Banenafspraak.” Lees verder>>

Weten we het nog?

Banenafspraak-boegbeeld Aart van der Gaag laat de afgelopen tien jaar het nog eens de revue passeren en ziet: 80.000 nieuwe banen, 36.000 bedrijven doen mee. Dat zijn meer dan 2x zoveel bedrijven dan volgens de wetgeving zou ‘moeten’. De Banenafspraak werkt!” Lees verder>>

Banenafspraak bij de overheid

Manita Koop (zelfstandige publieke werkgevers): ‘Denk er steeds aan dat het om mensen gaat’

Het nakomen van de Banenafspraak blijft mensenwerk. Houd daar als besturen aandacht voor. Het gaat niet om excelsheets waar je getallen in klopt. Het zijn allemaal kansen en plekken die je aan mensen biedt.

Zo luidt de kernboodschap van ‘handelsreiziger’ Manita Koop richting alle zelfstandige publieke werkgevers die zij als het bestuurlijke boegbeeld voor de Banenafspraak opzoekt om hen te betrekken bij een arbeidsmarkt die meer openstaat voor mensen met een arbeidsbeperking. Lees verder>>

Te weinig banen in hoger onderwijs voor mensen met beperking

Hogescholen en universiteiten hebben te weinig banen gecreëerd voor mensen met een beperking. Ze lopen ver achter op andere instellingen in de publieke sector. Lees verder>>

Uit de inclusieve praktijk

Draagvlak voor werk door mensen met een arbeidsbeperking neemt toe

Onder werkgevers neemt het draagvlak voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking toe. De ruimte die zij zien voor plaatsingen vertaalt zich echter nog niet altijd in daadwerkelijke plaatsingen. Lees verder>>

Whitepaper inclusie: Alles wat werkgevers altijd wilden weten over inclusie (maar niet durfden te vragen)

Interview over het whitepaper ‘Inclusief Personeelsbeleid, zo doe je dat’ waarmee het Landelijk WerkgeversServicepunt Gemeenten werkgevers stap voor stap op weg naar een inclusievere aanpak gidst. Lees verder>>

Goed voorbeeld Swink

Op BNR was kortgeleden een uitgebreid gesprek met Niels van Buren, topman van digitaal bureau Swink. Het grootste deel van de Swink-medewerkers heeft een stoornis in het autistisch spectrum. Lees verder>>

Column Fabian Dekker: Beleidsvervreemding 

Fabian Dekker (arbeidssocioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) deed onderzoek naar het ‘onbenut arbeidspersoneel’. “Werkzoekenden vragen om minder regels en instanties om hun weg naar werk te vinden. Dit kan via een integrale ontmoetingsplek, waar iedereen laagdrempelig en op eigen tempo stappen kan zetten om (weer) aan de slag te komen.” Lees verder>>

 

Inclusief nieuws

Groningen helpt honderden extra mensen richting werk

Sinds vorig jaar heeft de gemeente Groningen 480 extra mensen met een bijstandsuitkering geholpen richting werk, een opleiding of een andere vorm van participatie.

Rust en onrust bij mensen met een arbeidsbeperking

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt welke factoren zorgen voor rust en onrust bij bestaansonzekerheid van mensen met een arbeidshandicap

Re-integratieondersteuning door UWV wordt tijdelijk óók mogelijk voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Inclusieve agenda

Werkconferentie Natuurlijk Inclusief, arbeidsmarkt kennisseminars in Midden Gelderland, een arbeidsmarktcongres in Zeeland en speeddates en festivals. Bekijk de agenda>>

Vraag van de Maand

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Kan ik meepraten over het wetsvoorstel ‘gelijke kansen bij werving en selectie’?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons LinkedIn of op Twitter:

@25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
@100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven
@aartgaag als boegbeeld voor de Banenafspraak