Nieuwsbrief augustus 20212024-03-08T11:34:56+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

augustus 2021

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

De succesfactoren van de Banenafspraak

Draagvlak ‘in de top’ en bij HR & Meerjarig centraal budget

Vanaf deze eerste nieuwsbrief na de zomer staan niet langer individuele sectoren in de uitvoering van de Banenafspraak centraal. De komende maanden gaat het over doorslaggevende factoren in het welslagen van de afspraak. Wat bepaalt concreet succes?

Volg deze nieuwe serie, die is ontstaan na een analyse van de vele goede voorbeelden uit de verschillende sectoren die we hebben opgetekend. Tussen de ervaringen en opvattingen over hun wijze van uitvoering van de Banenafspraak kregen we bijna vanzelf de factoren aangereikt die in hun sector effect blijken te hebben: de succesfactoren.

Uit de inclusieve praktijk:

Meer mensen met arbeidsbeperking in dienst bij woningcorporaties

Uit eerste monitoring blijkt dat het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat bij een woningcorporatie werkt, sinds begin 2019 flink is toegenomen. Dat is mede het gevolg van afspraken in de CAO Woondiensten. Daarin is afgesproken dat corporaties met 100 werknemers of meer één extra arbeidsplaats realiseren voor iemand met een arbeidsbeperking. Voor corporaties met minder dan 100 werknemers geldt daarvoor een inspanningsverplichting.

Rijkswaterstaat en Banenafspraak: ‘Win-win situatie

De Banenafspraak wordt breed gedragen binnen Rijkswaterstaat, zo blijkt uit een weergave van ervaringen en cijfers in het gelijknamige relatiemagazine. Op dit moment zijn er 187 extra banen gecreëerd. Van deze banenafsprakers zijn er 102 in vaste dienst (waarvan 81 in een bovenformatief dienstverband), hebben 82 werknemers een tijdelijke betrekking en werken er drie via een proefplaatsing.

Inspectie helpt mensen tijdelijk aan het werk

In nog geen anderhalf jaar nam de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 35 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan. Ze werken allemaal op het klantcontactcentrum van de Inspectie.

Column Jane Hatton

Jane Hatton is CEO van Evenbreak, een Britse vacaturebank voor mensen met een beperking. Ze is de auteur van het boek ‘A Dozen Brilliant Reasons to Employ Disabled People’. Voor ons bekeek ze of het gebruik van cv’s wel de beste manier is om een goede kandidaat te vinden.

De 25.000 deze maand:

De Maand van de 1000 Voorbeelden

Dertig dagen lang, tussen maandag 1 november en dinsdag 30 november 2021 vieren we samen met de vlootpartners, WSP’s, gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere inclusiepartners de Maand van de 1000 Voorbeelden. Dit doen we met evenementen rond de Banenafspraak.

De Banenafspraak is halverwege haar looptijd. Tot nu toe heeft het bedrijfsleven aan de doelstellingen voldoen. Overheidswerkgevers zijn begonnen aan een inhaalslag. Deze Maand van de 1000 Voorbeelden staat in het teken van deinclusieve vooruitgang die de afgelopen jaar is geboekt en we de komende jaren nog willen boeken.

Hoe inclusief is uw organisatie? Laatste kans om de enquête in te vullen

Nu Nederland eindelijk weer langzaam van het slot gaat, zien we dat organisaties de balans opmaken en weer meer zicht krijgen op de toekomst. We onderzoeken daarom graag wat de situatie van vandaag betekent voor de werkgelegenheid voor huidige en toekomstige medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het invullen neemt ongeveer 4 minuten in beslag.

Column Aart van der Gaag: De banenafspraak en de schaarste op de arbeidsmarkt

Foto: Esther Meijer

Aart van der Gaag, inspirator ‘Op naar de 25.000 banen’, las de berichten in de krant over de schaarste op de arbeidsmarkt. Daar heeft hij zo zijn eigen ideeën over en schrijft”: ‘De banenafspraak levert een blauwdruk voor de aanpak van de schaarste op de arbeidsmarkt. Eenvoudige steunmaatregelen en goede dienstverlening voor een brede groep mensen zorgen voor veel meer banen, minder overheidskosten en meer geluk. Het is beleid zonder verliezers.’

 

Nieuws:

Banenafspraak eerste kwartaal 2021

Deze zomer publiceerde UWV de banenafspraak-resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar. In totaal zijn er nu 54.529 banen voor mensen met een arbeidsbeperking..

Jaarbericht Banenafspraak 2020

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de resultaten van de Banenafspraak van vorig jaar bekend. De resultaten bevestigen het beeld van de trendrapportages per kwartaal. Overheidswerkgevers hebben voor het eerst hun jaardoelstellingen bereikt. Het totaal aantal gerealiseerde banen blijft net onder de gecombineerde jaardoelstelling blijft.

Innovatie van werkvoorzieningen

Demissionair staatsecretaris Dennis Wiersma van SZW heeft voor de Kamer uiteengezet wat zijn ministerie doet om de werkvloer inclusiever te maken. Het kabinet wil werkgevers en werknemers ondersteunen met voorzieningen bij het vormgeven van werkplekken waar inclusiviteit, meer dan nu, de norm is.

Kennisdocument Banenafspraak geactualiseerd

Het Kennisdocument van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is geactualiseerd. De voorgaande versie stamde uit het voorjaar 2020. Het Kennisdocument geeft de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling aan en geeft antwoord op veelgestelde vragen. De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met actuele beleidsontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Leidt verbreding van de doelgroep Banenafspraak tot een inclusievere arbeidsmarkt?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

  • @aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen
  • @25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
  • @100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven
|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|