Nieuwsbrief december 20222024-03-08T11:20:28+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

december 2022

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

Inclusie en de toekomst:

Op naar de 25.000 banen gaat door

Het heuglijke nieuws is officieel: ook de komende jaren blijft ‘Op naar de 25.000 banen’ bestaan. Het project is verzekerd van ondersteuning van de ministeries van SZW, BZK en OCW.


Interview met Martine Schuijer over de plannen voor de toekomst en de inzet van het project om samen met werkgevers, arbeidsmarktprofessionals en stakeholders de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Lees verder>>

De G4 over de Banenafspraak:

Rutger Groot Wassink (Amsterdam): “Inclusie was normaal en dat kan het ook weer worden”

“We weten dat de inzet van dingen als begeleiding, loonkostensubsidie en no-riskpolissen werkt. Op dit moment zitten werkgevers te springen om mensen. En we weten ook dat er een hele grote groep mensen nog aan de kant staat. In die mensen moeten we investeren.” Lees verder>>

Tim Versnel (Rotterdam): In de maatschappij van vandaag is iedereen nodig

Meer dan ooit voelen we de urgentie om de begeleiding – juíst van de minder gemakkelijk ‘bemiddelbare’ groep van mensen die al langer in de bijstand verkeren of andere belemmeringen ondervinden – te intensiveren. We schuwen daarbij niet om onorthodox te werk te gaan. Lees verder>>

Linda Voortman (Utrecht): Een inclusieve arbeidsmarkt begint met extra hulp

We hebben de komende jaren een belangrijke gezamenlijke uitdaging om in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De inzet van werkgevers en goede samenwerking met partners als gemeenten zijn hierbij essentieel. Laten we samen die extra stap zetten voor een inclusieve arbeidsmarkt! Lees verder>>

Kavita Parbhudayal (Den Haag): De noodzaak van individueel maatwerk

Sociaal ondernemers laten ons al jaren zien hoe het hen wél lukt om mensen met een arbeidsbeperking werk(kansen) te bieden. Juist in deze tijd van personeelskrapte kunnen andere werkgevers hiervan leren. Dat vergt maatschappelijke betrokkenheid, creativiteit en flexibiliteit. Lees verder>>

Inclusieve inventarisatie:

Kandidaten Banenafspraak beter in beeld

Hoe krijg je mensen uit het doelgroepregister Banenafspraak beter in beeld? De mensen die kandidaten zijn voor regulier werk? Samen met de gemeenten Groningen en Amsterdam inventariseert De Normaalste Zaak (DNZ) de mogelijkheden om meer mensen uit het doelgroepregister te matchen met beschikbaar werk.
Lees verder>>

Politieke ontwikkelingen Banenafspraak

‘Meer aandacht voor niet-zichtbare groepen’

De Tweede Kamer ziet graag dat SZW meer aandacht aan de dag legt voor groepen uit het doelgroepregister van de Banenafspraak of daarbuiten (met of zonder een bijstandsuitkering) onder de radar blijven. Lees verder>>

Komend jaar besluit over toekomst Banenafspraak

De minister wil komend jaar een besluit nemen over de toekomst van de Banenafspraak, breder bekeken. Dat is nodig om duidelijkheid te geven aan werkgevers, maar zeker ook aan ‘mensen die mogelijk onder de doelgroep komen te vallen, zodat ze weten waar ze recht op hebben’. Lees verder>>

Kamer vraagt meer aandacht voor het MKB als werkgever

De Tweede Kamer wil dat de regering met MKB-Nederland in gesprek gaat om na te gaan wat er voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf kan worden gedaan om mensen met een arbeidsbeperking sneller aan een baan te helpen. Lees verder>>

Grotere betekenis Banenafspraak voor bijstandsgerechtigden

Minister Carola Schouten verwacht het nodige van het Breed offensief en van het verbeteren van de Banenafspraak om meer maatwerk te kunnen verrichten voor de groep langdurig bijstandsgerechtigden. Lees verder>>

Minister niet voor staffelsysteem loonwaarde

Invoering van een ‘staffelsysteem’ draagt volgens minister Schouten niet bij tot vereenvoudiging van de loonwaardebepaling. Het leidt zelfs tot ongewenste effecten. Lees verder>>

Overig inclusief nieuws 

Waarom nemen werkgevers wel of niet iemand met een beperking aan?

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben vanuit internationale wetenschappelijke literatuur het aanneemgedrag van werkgevers in kaart gebracht. In 47 studies vonden ze 32 factoren. De meeste hiervan zijn obstakels. Lees verder>>

Guusje ter Horst aanjager Onbeperkt Meedoen

Voormalig minister van BZK en oud-burgemeester van Nijmegen Guusje ter Horst wordt bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen. Vanuit deze rol gaat zij zich inzetten voor het toegankelijker maken van de samenleving voor mensen met een beperking.
Lees verder>>

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

@25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
@100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven
@aartgaag als boegbeeld voor de Banenafspraak

De 25.000 deze maand:

‘Op naar de 25.000 banen’ in talkshow over inclusie

In de talkshowserie ‘De Werkvloer’ geeft Intermediair werkend Nederland inzicht over (actuele) arbeidsmarktontwikkelingen. Martine Schuijer, projectleider ‘Op naar de 100.000 banen’, ‘Op naar de 25.000 banen’ is gevraagd om haar visie op inclusie op de arbeidsmarkt te geven. Lees verder>>

Afsluiting Maand van de 1000 Voorbeelden

En toen was het tijd voor het slot. Elke maand, zelfs tot na de kalendergrenzen opgerekt, moet een einde hebben. En het einde van de Maand van de 1000 Voorbeelden 2022 kwam op 1 december in Hoorn. Lees verder>>

1000 Voorbeelden: Marcel Riebel liet de voorbeelden zien

Marcel Riebel poste deze maand dertig voorbeelden van geslaagde plaatsingen en profielvoorbeelden van werkzoekenden op LinkedIn. Daarmee vormde hij een indrukwekkend bewijs van de stelling van Aart van der Gaag, boegbeeld van de 100.000 banen, dat de 1000 voorbeelden niet van het project is, maar van iedereen die zich inzet voor inclusiviteit op de arbeidsmarkt. Lees meer>>

1000 voorbeelden: Wageningen University & Research

Wie denkt dat mensen met een universitaire studie op zak altijd fluitend het werkzame leven instappen, heeft het mis. Ook onder hoger opgeleiden zijn er mensen met een beperking en ook voor hen is het niet altijd even makkelijk om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Lees meer>>

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Wat is er nieuw in het Kennisdocument Banenafspraak?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|