Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

februari 2020

Welkom bij Op naar de 25000

Dit is de tweede Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers, gemaakt in samenwerking met ‘Op naar de 25.000 banen’. Zo heet het nieuwe project en de bijbehorende website www.opnaarde 25000.nl om overheidswerkgevers te ondersteunen bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Lees meer over het project

Dag van de 1000 Voorbeelden

Op 19 maart 2020 vieren we de Dag van de 1000 Voorbeelden. In Lelystad zal het landelijke evenement plaatsvinden met aansluitend een grote banenmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze feestelijke dag rond de voortgang van de Banenafspraak wordt verder gevierd met talloze activiteiten. Dat doen we samen met werkgeversservicepunten en regionale werkgeversverenigingen en dit jaar met een stevige inbreng van overheids- en onderwijswerkers. In deze Nieuwsbrief een aantal voorbeelden uit de praktijk van de Banenafspraak.

De Dag van de 1000 Voorbeelden heeft dit jaar als thema: ‘Zet de deur open voor inclusie’. De dag vol evenementen en activiteiten rondom de Banenafspraak is immers niet alleen bedoeld om inclusieve werkgevers in het zonnetje te zetten, maar ook om nieuwe werkgevers te inspireren kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Kijk op de gezamenlijke actiesite voor een overzicht met activiteiten die georganiseerd worden en inspiratie voor een eigen evenement.

Uit de praktijk (1)

De doelstelling voor peilmoment eind 2019 was om 55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd te hebben: 15.000 bij de overheid en 40.000 bij de markt. In totaal zijn er tot en met het derde kwartaal van 2019 al 58.544 extra banen gecreëerd.

Vraag van de Week

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Hoorzitting Participatiewet: ‘We hebben iedereen hard nodig’

‘Met het laagterecord in de werkloosheidscijfers en het grote aantal mensen dat de komende tijd met pensioen gaat, nemen de tekorten op de arbeidsmarkt hard toe. Daarom hebben we iedereen hard nodig. Met de banenafspraak bewijzen we dat het lukt voor mensen met een arbeidsbeperking’. Met die woorden gaf ‘commissaris en inspirator’ Aart van der Gaag een andere wending aan een hoorzitting in de Tweede Kamer over de eerste jaren van de Participatiewet.

Uit de praktijk (2)

Ervaring met de inzet van mensen met enigerlei beperking helpt zeker bij het aantrekken van mensen in het kader van de Banenafspraak. Het Develsteincollege (havo/vwo/gymnasium) en Het Loket (vmbo) in Zwijndrecht staan op het punt om nog twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek bij hen te bieden.

Uit de praktijk (3)

Elf medewerkers van de gemeente Roosendaal hebben uit handen van de betrokken wethouder een Certificaat Garantiebaan ontvangen. Een mijlpaal voor de deelnemers na een intensief traject waarin ze opleidingen, trainingen en ervaring hebben opgedaan bij verschillende gemeentelijke afdelingen. En een springplank naar regulier werk.

Uit de praktijk (4)

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid spant het Erasmus MC zich in om meer dan 400 duurzame banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment is het met 100 banen al gelukt. Daarbij staat duurzaamheid voorop.

NIEUWS

Breed Offensief in wetgeving

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) stuurde haar wetsvoorstel Breed Offensief aan de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2021.

Internetconsultatie wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak geopend

De internetconsultatie over het wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak is opengesteld. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De consultatie loopt tot 3 april 2020.

Bij de uitvoering van de Banenafspraak lopen werkgevers in de praktijk tegen belemmeringen aan. Met de voorgestelde aanpassing van de Wet Banenafspraak zou het eenvoudiger moeten worden voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

GETIPT VOOR U

Vraag van de Maand

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Wat is de peildatum voor het berekenen van het quotum van 2020?

Bij de banenafspraak worden de resultaten aan het einde van het jaar, op 31 december, op landelijk niveau gemeten. Op 1 januari 2013 is de zogeheten nulmeting verricht. De nieuwe cijfers die jaarlijks worden gepubliceerd, worden afgezet tegen de stand van zaken op die datum.

Wijzigingen in het doelgroepregister

Heeft u werknemers in dienst die in het doelgroepregister staan? Er zijn sinds 1 februari 2020 regels veranderd. Dit heeft voor u mogelijk gevolgen.

Blijf geïnformeerd

Was u eerder abonnee van de VSO Nieuwsbrief banenafspraak? Meld u dan hier weer aan voor alles wat met de banenafspraak te maken heeft.

Tweet tweet

Handige twitter-accounts: @aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen. @100000banen is voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven. @25000banen is sinds kort actief voor overheids- en onderwijswerkgevers.

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|