Nieuwsbrief februari 20212024-03-08T11:20:42+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

februari 2021

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

Initiatief SW-bedrijven:

SP-Kamerlid Jasper van Dijk

De banenafspraak en het voorstel om SW-bedrijven nieuw leven in te blazen en om te vormen naar een landelijk dekkend netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven, kunnen prima samengaan.

Dit zegt SP-kamerlid Jasper van Dijk, eerste ondertekenaar van de recente motie. Volgens hem is het absoluut niet de bedoeling het meerjarige project in te leveren om in plaats daarvan het nieuwe initiatief op te tuigen.

Tweede Kamer steunt ‘revitalisering’ SW

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt de visie die Jasper van Dijk en zijn collega René Peters in de nota hebben neergelegd richting een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening.

Minister heeft vragen over SW-plannen Tweede Kamer

Minister Koolmees van SZW staat sympathiek tegenover een aantal gedachten uit de initiatiefnota van de kamerleden. Maar het voorstel roept bij hem nog wel vragen op. In zijn reactie gaf hij alvast aandachtspunten mee die benut kunnen worden bij een verdere uitwerking.

Ook uit het parlement:

Tweede Kamer verdaagt breed offensief

De Tweede Kamer heeft vlak voor het grote wetgevingsoverleg over het uitvoeren van het breed offensief dit overleg met de minister opnieuw uitgesteld. De behandeling staat nu na de verkiezingen op het programma

Steun voor uitbreiding van Artikel 1 Grondwet met ‘handicap’

Een grote meerderheid van de Eerste Kamer is voor een grondwetswijziging, die discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid expliciet verbiedt. Een initiatiefvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA werd met 58 tegen 15 stemmen aangenomen.

Eerste Kamer over verdringingstoets

De Eerste Kamer vervolgt op 9 maart het debat over het tegengaan van ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt door het introduceren van een verdringingstoets. Een aantal leden van de Eerste Kamer wensten nog aanvullend onderzoek naar het initiatiefwetsvoorstel van SP-kamerlid Karabulut.

De schijnwerper op:

De Banenafspraak in de verkiezingsprogramma’s

Wat schrijven politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s over werk voor mensen met een arbeidsbeperking in de komende jaren? En welke andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de komende tijd op extra aandacht of veranderingen rekenen?

Lees hier de scan van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van 17 maart van praktisch alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten.

De 25.000 deze maand:

Column Aart van der Gaag

Wanneer zijn werkgevers echt inclusief? Welke uitdagingen staan het nieuwe kabinet te wachten? In zijn nieuwe column gaat Aart van der Gaag op zoek naar de antwoorden.

Uit de wereld van inclusie:

Mensen zonder werk kunnen elkaar helpen

Mensen zonder werk aannemen, tot ‘peercoaches’ opleiden en inzetten om andere werklozen, waaronder mensen met een beperking, naar werk te begeleiden. Dat is de nieuwe benadering waar de Social Impact Company ImPower voor pleit.

Cedris-lezing Lex Burdorf: ‘Arbeid als medicijn’

Werk is van waarde, voor individuele mensen en de hele samenleving. Betaalde arbeid is voor iedereen belangrijk en zeker voor mensen met een arbeidsbeperking. Maak daarom werk van een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Uit de praktijk:

Maatwerk voor mensen

Iedereen duurzaam aan het werk, ook als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Daarvoor is maatwerk nodig: maatwerk voor mensen.

DUO (Ministerie van OCW)

De banenafspraak brengt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) veel: nieuwe medewerkers zorgen voor verjonging en maken de teams hechter.

Nieuws:

CAO voor mensen met een beperking

Vakbonden, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de branchevereniging voor sociale werkbedrijven (Cedris) hebben een cao gesloten voor mensen met een arbeidsbeperking. De cao gaat op 1 juli 2021 in en vervangt verschillende lokale regelingen

Subsidie voor generieke werkgeversvoorzieningen

C: Rijksoverheid

Minister Koolmees van SZW heeft het Besluit bekendgemaakt op grond waarvan werkgevers binnenkort subsidie kunnen aanvragen voor het realiseren van een generieke werkgeversvoorziening voor mensen met een structurele functionele beperking. De gesubsidieerde voorziening mag ook worden aangevraagd voor mensen uit de doelgroep Participatiewet.

Getipt voor u:

Wat is uw visie op het proces rondom baanbeëindiging van Wajongers? UWV zoekt werkgevers die rechtstreeks betrokken waren bij één of meer werknemers met een Wajong-uitkering, wiens baan helaas moest worden beëindigd en nodigt ze uit voor een gesprek over verbetermogelijkheden in het proces rondom baanbeëindiging van Wajongers, met speciale aandacht voor Wajongers die werken met een externe jobcoach.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Hoe groot is het wettelijk quotum voor het jaar 2021?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier weer aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

  • @aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen
  • @25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
  • @100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven
|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|