Nieuwsbrief februari 20222024-03-08T11:20:51+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

februari 2022

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

Banenafspraak en politiek

De Tweede Kamer heeft de uitvoering van de Banenafspraak opgepakt nu de nieuwe regering is aangetreden en dit onderwerp niet langer controversieel is.

Bewindslieden SZW: ‘Banenafspraak belangrijk instrument

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) zien de Banenafspraak als een ‘belangrijk instrument’ om mensen met een steuntje in de rug bij een reguliere werkgever aan het werk te helpen.

Dat schrijven zij in een planningsbrief waarmee zij voor de Kamer uiteenzetten wat de planning is van de voornemens en prioriteiten uit het coalitieakkoord voor hun ministerie.

Doelgroepverklaring bij aanvraag loonkostenvoordeel afgeschaft

Bij de aanvraag van loonkostenvoordeel wordt de zogeheten doelgroepverklaring helemaal afgeschaft. Zo hoopt minister Carola Schouten (SZW, Participatie) de uitvoering van de Banenafspraak verder te vereenvoudigen.

De aanvraag loonkostenvoordeel Banenafspraak door de werkgever zat in het wetsvoorstel Breed offensief. Maar de invoering hiervan is, aldus de minister, om ‘uitvoeringstechnische redenen’ inmiddels niet meer haalbaar. Daarom wordt dit onderdeel uit het wetsvoorstel gehaald.

Ontzorgen werkgevers kan nog verder

Om werkgevers te ontzorgen bij de uitvoering van de Banenafspraak, zijn suggesties nog steeds welkom. ‘Ik sta open voor alle suggesties om het voor werkgevers eenvoudiger te maken’, zei de net aangetreden minister voor Participatie, Carola Schouten (SZW) in de Tweede Kamer.

De Kamer behandelt binnenkort het wetsvoorstel Breed offensief dat het voor werkgevers gemakkelijker moet maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. ‘Toch zijn er op dat vlak nog wel wat stappen te zetten’, hield de minister de Kamer voor.

Tweede Kamer pakt Banenafspraak weer op

Na een hoofdlijnendebat dat over het hele terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat, praatte de vaste kamercommissie voor SZW over de Participatiewet en het Breed Offensief.

De 25.000 deze maand:

Landelijke uitrol platform Beschikb@@r

Beschikb@@r, een initiatief om werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers laagdrempelig aan elkaar te koppelen op LinkedIn, zal vanaf 2 maart landelijk worden uitgerold door ‘Op naar de 25.000 banen’ en verschillende partners.

Reactie kamermotie nationaal actieplan inclusie

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer diende deze week een motie in tijdens het Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en werkgelegenheid. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt wil Nijboer “een nationaal actieplan om mensen die nu langs de kant staan aan duurzaam en fatsoenlijk betaald werk te helpen.” Dat inspireerde ‘Op naar de 100.000 banen’ & ‘Op naar de 25.000 banen’ tot een eigen motie.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Wat is de Prokkelweek en wat kunnen (overheids)werkgevers ermee?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

@aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen
@25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
@100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven

Inclusief nieuws:

Werkgevers- en werknemersorganisaties, zoals verenigd in de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, schrijven in een brief aan minister Schouten pal achter de Banenafspraak te staan: ‘Het commitment dat hierover bij het sluiten van het Sociaal Akkoord 2013 bestond, is er nog steeds.’

Tweede subsidieronde voor bevorderen van werken met een arbeidsbeperking 

Het programma ‘Vakkundig aan het werk’ stelt op 1 maart de tweede subsidieoproep open voor onderzoek naar het bevorderen van werken met een arbeidsbeperking.

Banenafspraak lichtend voorbeeld inclusieve cultuur op de werkvloer

‘Cultuur op de werkvloer beïnvloed je niet met wet- en regelgeving. Het beste voorbeeld daarvan is de Banenafspraak.’ Die constatering legde Aart van der Gaag (boegbeeld en inspirator van de projecten ‘Op naar de 100.000 banen’ & ‘Op naar de 25.000 banen’) voor in een openbaar gesprek met de Parlementaire Onderzoekscommissie uit de Eerste Kamer.

Participatietoolkits voor ambtenaren

Het College voor de Rechten van de Mens heeft twee toolkits met tips uitgebracht: een toolkit participatie op centraal niveau voor ambtenaren bij het Rijk en landelijke uitvoeringsorganisaties en een toolkit op lokaal niveau voor provincies, gemeenten en waterschappen.

Inclusieve stembureaus

In elke Nederlandse gemeente bij de gemeenteraadsverkiezingen op minimaal één stembureau een duo bestaande uit een persoon zonder en met (licht) verstandelijke beperking. Dat is een breed gedeelde wens.

Politieke ambtsdragers met een beperking gezocht

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en blijven, is vaak hoog. Minister Hanke Bruins Slot van BZK heeft een ‘aanjaagteam’ met ambassadeurs ingesteld.

Cedris-lezing 2022: Scholing en drie w’s

De jaarlijkse Cedris-lezing werd dit jaar gehouden door Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad.

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|