Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

januari 2020

Dit is de eerste Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers, gemaakt in samenwerking met ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit nieuwe project wil overheidswerkgevers informeren en inspireren bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Lees meer over het project

Column Tamara van Ark

“Inclusie is een gedeelde visie van overheid en markt” – column van staatssecretaris Van Ark
Column van staatssecretaris Van Ark over de ontwikkelingen rond de Banenafspraak en gaat ze in op de ontstaansgeschiedenis van het project ‘Op naar de 25.000 banen’.

Trendrapportage Banenafspraak

De doelstelling voor peilmoment eind 2019 was om 55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd te hebben: 15.000 bij de overheid en 40.000 bij de markt. In totaal zijn er tot en met het derde kwartaal van 2019 al 58.544 extra banen gecreëerd.

Vraag van de Week

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Universitair Medisch Centrum: Binnen het UMC in Utrecht trekt een beetje netwerkactiviteit al gauw enkele tientallen participatiemedewerkers. Vanaf dit jaar staat meer samenwerking met een vergelijkbaar netwerk aan de Universiteit Utrecht op stapel. Eveline Slappendel over doelgroepvinkjes, duurzame banen en de vraag of een groter netwerk beter is.

Voorbeelden samenwerking overheid en bedrijfsleven

Hogeschool Inholland en Social Enterprise Jobstap: Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame arbeidsplaats te bieden, gingen deze twee partners drie jaar geleden de samenwerking aan. Op vrijwel alle Inholland-locaties in het hele land zijn nieuwe collega’s aan de slag. De invulling van de banenafspraak krijgt steeds meer een structureel karakter.

Ineke van Steensel nieuwe portefeuillehouder

Ineke van Steensel is de nieuwe portefeuillehouder banenafspraak namens de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Zij is de opvolger van Eddy van Hijum, gedeputeerde in de provincie Overijssel, die deze functie voor de publieke werkgevers heeft neergelegd.

Dag van de 1000 Voorbeelden

Op 19 maart 2020 organiseert ‘Op naar de 25.000 banen’ de dag van de 1000 Voorbeelden. Op deze dag vieren we de successen van de Banenafspraak. Per jaar zetten duizenden nieuwe werkgevers – uit overheid en markt – hun deuren open voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dit doen ze omdat het een meerwaarde is voor hun onderneming. Op deze dag zetten we de spotlight op alle werkgevers in Nederland, die hun inclusieve sporen hebben verdiend.

Uitzendwerk van waarde

De waarde van uitzendwerk is groot. Niet alleen voor de Nederlandse arbeidsmarkt en werkgevers, maar vooral voor de uitzendkrachten zelf. Zeker ook in het kader van de banenafspraak.

Uitgekozen voor u: CAO boven payrollregime

Per 1 januari 2020 zijn maatregelen in werking die betrekking hebben op de gelijke arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van payrollwerknemers. Het Besluit hiertoe gaat specifiek over werknemers met een beperking, die gedetacheerd worden.

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|