Nieuwsbrief januari 20212024-03-08T11:21:16+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

januari 2021

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

Interview:

VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken

‘Ik hoop oprecht dat de banenafspraak met daarbij de verbeteringen uit het breed offensief de basis blijft voor wie er bij de komende kabinetsformatie aan tafel zitten. En ik vind dat je dit kind niet met het badwater moet weggooien’, zegt Kamerlid Chantal Nijkerken-De Haan van de grootste regeringspartij VVD.

Een gesprek over de uitvoering van de banenafspraak die over partijpolitieke grenzen heengaat. En een hartstochtelijk pleidooi om zich te houden aan de afspraken die bij de totstandkoming van het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers zijn gemaakt.

De 25.000 deze maand:

Column Aart van der Gaag

Ieder jaar begint traditiegetrouw met voorspellingen. Maar Aart van der Gaag weet dat ze meestal al snel niks meer waard zijn, dat was zeker vorig jaar – door de coronapandemie – het geval. Toch durft hij het aan twee verwachtingen voor 2021 uit te spreken.

Uit de praktijk:

NVWA Divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA heeft teams op vier locaties in Nederland. Bij het team in Utrecht, waaraan Kleinherenbrink leiding geeft, werd twee jaar geleden een medewerker uit de doelgroep Banenafspraak aangenomen. ‘Inclusie moet je individueel houden’.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Koudwatervrees om arbeidsparticipanten aan te nemen? ‘Je moet gewoon begínnen’, vindt Robert Dammers, P&O-adviseur bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. ‘Al pakken we dat wel zorgvuldig aan.

Sector in de schijnwerpers:

Middelbaar beroepsonderwijs

‘Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is om erkenning te hebben dat je ertoe doet. En dat je orde in je dag schept en structuur in je leven kunt aanbrengen door een baan te hebben waarvoor je graag je bed uitkomt.’

Dat zegt Frank van Hout. Hij is lid van het College van Bestuur van het Friesland College en vanuit dit ROC bestuurslid van de MBO Raad met werkgeverszaken in portefeuille.

Uit de praktijk:

MBO Amersfoort

Richt je niet op harde getallen of regelgeving die nogal eens verandert maar op individuele mensen. Dat is de maat waar MBO Amersfoort voor kiest bij de uitvoering van de banenafspraak.

ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland koos ervoor apart geld vrij te maken voor het nakomen en uitvoeren van de banenafspraak. Het aantal banen steeg in korte tijd gigantisch.

Vraag van de Week:

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Vraag van de week: zijn regelingen rondom inclusie voldoende bekend?

Om inclusief werkgeven mogelijk te maken, zijn er verschillende regelingen en voorzieningen beschikbaar. Niet alle werkgevers zijn daar even goed van de hoogte, volgens UWV.

Nieuws:

UWV: 2.995 meer Banenafspraakbanen in derde kwartaal

Uit de trendrapportage over het derde kwartaal van 2020 blijkt dat er 2.995 meer banen binnen de Banenafspraak zijn dan in het voorgaande kwartaal. Daarmee is het totale aantal banen ongeveer gelijk met eind 2019.

Kamer gaat verder met breed offensief voor Banenafspraak

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onder meer de wijziging van de Participatiewet en de plannen voor het uitvoeren van het breed offensief niet-controversieel verklaard. Er heerste brede overeenstemming dat het breed offensief gewoon kan worden behandeld.

Quotumcalculator Banenafspraak uitgebreid met rapportagetool

Voor overheids- en onderwijswerkgevers bestaat sinds twee jaar een Regelhulp Quotumcalculator. In samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad heeft het ministerie van SZW er nu een rapportagetool aan toegevoegd waarmee werkgevers, ook buitend het funderend onderwijs, eenvoudig een rapport kunnen opstellen.

VO-raad: Intentieverklaring met arbeidsmarktregio’s voor banenafspraak

De VO-raad ondertekent op 18 februari 2021 een intentieverklaring met het Schakelpunt Landelijke Werkgevers voor ondersteuning bij de realisatie van de banenafspraak voor mensen op afstand van de arbeidsmarkt. Onderdeel van de verklaring is een arrangement dat scholen en arbeidsmarktregio’s helpt om de verbinding met elkaar te vinden.

Blijf geïnformeerd

Was u eerder abonnee van de VSO Nieuwsbrief banenafspraak? Meld u dan hier weer aan voor alles wat met de banenafspraak te maken heeft.

Handige twitter-accounts: @aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen. @100000banen is voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven. @25000banen is sinds kort actief voor overheids- en onderwijswerkgevers.

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|