Nieuwsbrief januari 20232024-03-08T11:21:32+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 125.000 banen’

januari 2023

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak wordt gemaakt door ‘Op naar de 125.000 banen’. Dit project ondersteunt (overheids)werkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website

De Banenafspraak in cijfers

Derde kwartaal 2022: 79.714 nieuwe banen gerealiseerd

 In totaal zijn er tot en met het derde kwartaal van 2022 79.714 nieuwe banen gerealiseerd banen gerealiseerd.

Sinds het begin van de Banenafspraak realiseerde het bedrijfsleven ruim 68.000 nieuwe banen, de overheid 8.690 banen en 2.959 banen vinden plaats op basis van detachering (later onder te verdelen onder markt en overheid).

Reactie ‘Op naar de 125.000 banen’ 

Na drie kwartalen lijkt al duidelijk dat het bedrijfsleven de doelstellingen voor het achtste jaar op rij gaat halen. Voor overheidswerkgevers geldt dat het optimisme gerechtvaardigd is dat de jaardoelstelling van 2500 banen in 2022 zal zijn behaald.

Resultaten Banenafspraak publieke sectoren

Minister Hanke Bruins Slot van BZK heeft de Tweede en de Eerste Kamer geïnformeerd over de voortgang van de werkagenda’s Banenafspraak van de overheids- en onderwijssectoren en bespreekt de Banenafspraak-resulaten 2021.

Scholen moeten resultaten Banenafspraak doorgeven

Het ministerie van OCW heeft vanaf maart of uiterlijk april 2023 vragen voor schoolbesturen klaarstaan over het nakomen van de Banenafspraak.

Uit de inclusieve praktijk

Wat werkgevers willen weten over diversiteit en inclusie

Hoe zorg ik in mijn organisatie voor bewustwording en draagvlak voor diversiteit en inclusie en hoe kan ik mijn personeelsbeleid daarop aanpassen? Dat zijn de thema’s waarover werkgevers de meeste vragen stellen aan de helpdesk van SER Diversiteit in Bedrijf.

Werkgevers nog huiverig over open hiring

Open hiring wordt nog niet breed ingezet als wervingsmethode op de Nederlandse arbeidsmarkt. 78% van de werkgevers vindt open hiring geen geschikte methode om nieuw personeel te werven voor hun organisatie. 6% van de werkgevers zet deze methode in.

Buitenlandse Zaken naar takenpakket op maat

Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken lukt het kandidaten uit de doelgroep Banenafspraak te werven door niet vanuit de functie te denken, maar vanuit de kandidaat.

Inclusieve column:

Rob Peelen (Social Finance): Sociaal Innovatiefonds breidt uit

Rob Peelen van Social Finance NL over de toekomst van het Sociaal Innovatiefonds. “Komend jaar kunnen we nieuwe 5 werkgevers helpen bij het rondmaken van hun inclusieve businesscase.” Lees verder>>

Inclusief nieuws:

Vertraging in makkelijker overstap beschut werk

Er is vertraging opgetreden in de aanpassing van het Besluit advisering beschut werk waarmee het mogelijk wordt dat mensen zonder inhoudelijke beoordeling van UWV weer naar beschut werk kunnen stromen als de overstap naar ander werk toch niet past.

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) is nog met haar collega’s in het kabinet in gesprek om over te gaan tot ratificatie van het facultatief protocol bij het VN-verdrag handicap. Zij zal de Kamer uiterlijk eind maart uitsluitsel geven over het ratificeren van het facultatief protocol.

Door innovatie een inclusieve organisatie

Op 16 februari organiseert het Landelijk WSP Gemeenten de bijeenkomst ‘Door innovatie een inclusieve organisatie! voor (medewerkers uit) het sociaal domein! Kijk voor een overzicht met meer activiteiten op onze agenda>>

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Mag namens werkgever worden gecontroleerd of iemand in het doelgroepregister staat?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

@25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
@100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven
@aartgaag als boegbeeld voor de Banenafspraak