Nieuwsbrief juli 20232024-03-08T11:21:48+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 125.000 banen’

juli 2023

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak wordt gemaakt door ‘Op naar de 125.000 banen’. Dit project ondersteunt (overheids)werkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website

De 125.000 deze maand

Aankondiging: 16 augustus werkgeversevent Ahoy

Werkgevers met vacatures opgelet! Woensdag 16 augustus organiseren wij een inspirerend event voor ‘ondernemend Rotterdam’. Dit doen wij tijdens het parasport-evenement.

Samen met MKB Rotterdam Rijnmond, WSP Rijnmond, VNO NCW regio Rotterdam en Topsport Rijnmond bieden we een bijeenkomst waar men kan netwerken en nader kennis kan maken met de (on)mogelijkheden van medewerkers met een lichamelijke beperking.

Er wordt een banenmarkt en een inspiratiemarkt georganiseerd om werkgevers en werkzoekenden vanuit deze doelgroep met elkaar in contact te brengen, je de weg te wijzen naar alle relevante informatie én naar de vele organisaties en instanties die je kunnen adviseren en begeleiden.

“Het is een schitterende gelegenheid om te genieten van de absolute topsport die in Ahoy wordt bedreven èn vacatures voor te stellen èn kandidaten te leren kennen èn je te laten inspireren over de inclusieve toekomst van de arbeidsmarkt.” Lees verder>>

Maand van de 1000 Voorbeelden: doe mee!

De Banenafspraak bestaat inmiddels tien jaar en gelukkig wordt er nog steeds voortgang geboekt bij de realisatie van de doelstellingen. Tegelijkertijd zien we – nu er inmiddels ook “nieuwe” doelgroepen op de arbeidsmarkt zijn – dat de aandacht voor de Banenafspraak wat minder lijkt te worden.

De Maand van de 1000 Voorbeelden komt daarom terug. Ook dit jaar vieren we inclusie op de arbeidsmarkt in de maand november. Het overkoepelende thema van dit jaar is samen te vatten in één verkiezingsslogan: ‘Kies de Banenafspraak’.  Lees verder>> of neem contact met ons op>>

Banenafspraak en politiek

Onzekerheid over aanpassingen Participatiewet

Wat doet de Tweede Kamer met de Participatiewet? En met het beoogd eenvoudiger beleid voor de Banenafspraak? Het gestrande kabinet Rutte-4 handelt alleen lopende zaken af.

In een aantal brieven had minister Schouten voorstellen geformuleerd voor de toekomst van de Participatiewet en de Banenafspraak. De vraag is wat de vaste kamercommissie voor SZW nog met de reeks brieven doet. De eerstvolgende procedurevergadering na het zomerreces staat voor 12 september op de agenda. Lees verder>>

De Banenafspraak in cijfers

Banenafspraak in 2022: 81.117 extra banen 

In totaal realiseerden werkgevers, overheid en markt samen, 81.117 extra banen binnen de Banenafspraak in 2022. De overheid tekende voor 10.004 banen, het bedrijfsleven voor 71.113. Het bedrijfsleven voldeed daarmee voor het achtste jaar op rij aan de afgesproken doelstellingen.

In dit artikel meer over de jaarcijfers en de reactie hierop van het project ‘Op naar de 125.000 banen’. Lees verder>>

Banenafspraak eerste kwartaal 2023

De Banenafspraak-cijfers over het eerste kwartaal van 2023 zijn bekend. In totaal zijn er sinds het begin van de Banenafspraak 80.308 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking bijgekomen.

Naast de bijna traditionele dip in het eerste kwartaal voor het bedrijfsleven en een mooie stijging bij overheidswerkgevers, valt vooral de verdere daling van de aantallen banen op basis van uitzend- of detacheringsconstructies op. Lees verder>>

Uit de inclusieve praktijk

Best Practice Rechtbank Overijssel

Op de rechtbank Overijssel werken mensen vanuit de doelgroep van de Banenafspraak mee aan het anonimiseren en publiceren van vonnissen. ‘We hebben mensen binnengehaald die dat heel secuur kunnen’.

Interview met Herma Olthof en Rob Heetland van de Rechtbank Overijssel over het belang van dit werk en het belang van inclusie. Lees verder>>

VNG-webinar stand van zaken Banenafspraak

Het lijkt alsof de aandacht voor de Banenafspraak een beetje verslapt’, zei een senior-beleidsmedewerker inclusieve arbeidsmarkt en Banenafspraak van het ministerie van SZW in een webinar voor gemeenteambtenaren, verzorgd door de VNG. Verdere onderwerpen van gesprek: de Banenafspraak prestaties van gemeenten en succesfactoren als een centraal budget. Lees verder>>

Inclusief nieuws

Rijk investeert mee in beschut werk en sociaal ontwikkelbedrijven

Er is een scala aan maatregelen in voorbereiding om beschut werk verder te stimuleren en de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven toekomstbestendiger te maken.

70 miljoen voor scholing en begeleiding

Kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor scholing en begeleiding van mensen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Het ministerie van SZW heeft een factsheet uitgebracht over het Breed Offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Inclusieve agenda

Van een banenmarkt, inspiratiesessie en topsport in Rotterdam tot een online banenmarkt in Friesland, welke zomerevenementen staan er deze maand op de inclusieve agenda>>

Inclusieve columns

‘Ophouden met het gekissebis’

De Banenafspraakcijfers zoals ze gebruikelijk worden neergezet vertellen niet het hele verhaal. Het is tijd om het gekissebis te stoppen en de uitdagingen van de Banenafspraak gezamenlijk op te pakken.

Dat schrijft Manita Koop (Hoogheemraad Delfland en namens de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) de bestuurder met de Banenafspraak in haar portefeuille) in haar column. Lees verder>>

‘Inclusieve arbeidsmarkt van en voor iedereen’

In Sociaal Bestek beschrijft Aart Van der Gaag hoe het nu gaat met de Banenafspraak en noemt hij zijn wensen voor de toekomst. De belangrijkste: eenvoudige regelingen & uitbreiding van de doelgroep tot iedereen die niet zelfstandig aan het werk kan komen. Lees verder>>

 

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 125.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons LinkedIn of op Twitter:

@100000banen voor al het inclusieve nieuws
@aartgaag als boegbeeld voor de Banenafspraak