Nieuwsbrief juni 20202024-03-08T11:21:58+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

juni 2020

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt in samenwerking met ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt om overheidswerkgevers te ondersteunen bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

Column

Aart van der Gaag: tijd voor experimenten

Onzekere tijden vragen om creativiteit, experimenten en een realistische dosis optimisme. En ja, dit zijn zeer onzekere tijden. Dat schrijft Aart van der Gaag in zijn nieuwste column.

Omdat niemand precies weet wat er gaat gebeuren en niemand dus ook pasklare oplossingen heeft, is het tijd volop te gaan experimenteren. Laten we samen ontdekken wat werkt, eerlijk toegeven welke pogingen stranden en de successen delen.

Diversiteit in bedrijf: ‘Charter is meer dan intentieverklaring’

Meer dan 200 werkgevers uit de publieke en private sector ondertekenden een diversiteitscharter, dat laat zien dat zij zich serieus willen inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Ze worden bij de uitvoering begeleid door Diversiteit in Bedrijf. Alice Odé (projectleider) en Leo Euser (senior beleidsmedewerker) vertellen: “Het Charter is meer dan een intentieverklaring.”

‘Op naar de 25.000 banen’ deze maand: pilot in Wageningen

Overheidswerkgevers informeren over de banenafspraak en inspireren om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven; dat zijn de doelstellingen van het project ‘Op naar de 25.000 banen’.

Iedere maand bespreken we een initiatief dat ‘Op naar de 25.000 banen’ neemt of ondersteunt om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Vandaag: Gilles Gerth, coördinator inclusie bij overheidswerkgevers, over de Banenafspraak in coronatijd, pilots en de onvermoede voordelen van een open gesprek.

GETIPT VOOR U:

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vernieuwd

Wat houdt de banenafspraak in? Wie horen er tot de doelgroep? Wie houdt de voortgang bij? Hoe staat het nu met de registratieduur in het doelgroepregister? En wat is het verschil tussen quotumheffing en quotumpercentage? Het is te vinden in het vernieuwde Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Dashboard Banenafspraak UWV online

UWV publiceerde onlangs een Dashboard Banenafspraak. In deze online tool zijn alle kerncijfers over de uitvoering van de Banenafspraak te vinden. In het dashboard zijn niet alleen de landelijke gegevens te vinden, maar staan ook cijfers per arbeidsmarktregio opgenomen en is het mogelijk om verschillende arbeidsmarktregio’s te vergelijken.

Het dashboard is hiermee een interactieve variant van de trendrapportages die per kwartaal verschijnen. Deze zullen voorlopig blijven verschijnen, in pdf.

Sector in de schijnwerpers:

De provincies

Sinds 2014 halen de provincies elk jaar weer de afgesproken aantallen extra banen. Gezamenlijk moesten de provincies in 2019 welgeteld 306,17 nieuwe banen creëren. Feitelijk zijn er 321,18 nieuwe banen gekomen.

Provinciebestuurder Jan Markink over het geheim achter het doorlopende succes: houding en instelling zijn belangrijker dan regelgeving.  ‘Je moet er wel even de tijd voor nemen – en geld en menskracht inzetten.’

Handreiking Inkoop en Banenafspraak

Jaarlijks gunt de overheid – alle geledingen bij elkaar opgeteld – voor ongeveer 92 miljard euro aan aanbestedingen. Hoe kan deze inkoop van diensten worden gekoppeld aan de uitvoering van de Banenafspraak?

Met deze vraag in het achterhoofd ontwikkelde de Kennisalliantie van het ministerie van BZK met strategische partners als PIANOo en De Normaalste Zaak de ‘Handreiking Inkoop en Banenafspraak’.

Jacqueline geeft het goede voorbeeld…

De afgelopen weken volgden we Jacqueline. Ze is begeleidt een team met medewerkers met een arbeidsbeperking. In de video’s, gemaakt door theatergroep Bint, zien we de uitdagen en de valkuilen van inclusie in tijden van corona

Vraag van de Week

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Wat kost een baan voor mensen uit het landelijk doelgroepregister?

De veelgestelde vraag ‘Hoeveel moet ik begroten per Participatiebaan?’ is belangrijk, maar helaas niet eenduidig te beantwoorden. Net zoals als er geen eenduidig antwoord is te geven op de vraag: Wat kost een baan bij de (rijks)overheid? Dat is afhankelijk van vele ‘parameters’. Het uitgebreide antwoord leest u in de speciaal samengestelde handreiking.

NIEUWS

Aankondiging: 1 juli digitale bijeenkomst ‘Banenafspraak in coronatijd’

Op woensdag 1 juli, tussen 14:00 en 14.30 uur, organiseren ‘Op naar de 100.00 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’ een digitale bijeenkomst over de Banenafspraak in coronatijd. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Banenafspraak ook onder de huidige omstandigheden tot een succes te maken.

Vragenlijst voor inclusieve overheidsorganisaties

Om in kaart te brengen welke gevolgen de coronacrisis heeft voor inclusieve organisaties en aan welke dienstverlening specifiek behoefte bestaat, hebben ‘Op naar de 25.000 banen’ en De Normaalste Zaak een korte vragenlijst gemaakt voor inclusieve werkgevers aan overheidszijde.

We waarderen het daarom zeer als u hier een tiental vragen over wilt beantwoorden. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 3 minuten van uw tijd in beslag.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Onderzoek ‘Detacheren werkt!’

Detacheren draagt duidelijk positief bij aan de arbeidstoeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en gaat niet ten koste van het aantal directe plaatsingen.

Onlangs werd het onderzoek ‘Detacheren werkt!’ gepresenteerd. De verkenning is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van SZW naar aanleiding van moties in de Tweede Kamer en het Breed Offensief van staatssecretaris Van Ark. Het onderzoek werd verricht op basis van een verkenning en analyse van de detacheringsvarianten in de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Functiecreatie heeft groot potentieel

Baan- of functiecreatie is een uitstekende manier om geschikt werk te organiseren of te genereren voor mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven die hiermee ervaring hebben opgedaan, geven aan dat baancreatie volgens hen bij álle bedrijven mogelijk is. Dit blijkt uit het onderzoek Ontwikkelpotentieel baancreatie, verricht in opdracht van het ministerie van SZW.

Coronacrisis: regering ‘hoopt en verwacht’ beperkte schade arbeidsbeperkten

De regering hoopt en verwacht dat met behulp van de noodpakketten die zijn ingezet na het uitbreken van corona, de schade ook voor mensen met een arbeidsbeperking beperkt kan blijven. Na beteugeling van het coronavirus zouden weer stappen voorwaarts gezet kunnen worden richting een inclusievere arbeidsmarkt.

Bij het uitbrengen van de Nota naar aanleiding van het verslag voor wijziging van de Participatiewet en onder meer het Breed Offensief, staat staatssecretaris Tamara van Ark apart stil bij de gevolgen van het Coronavirus, die zich na de inbreng van de Kamer hebben gemanifesteerd.

Blijf geïnformeerd

Was u eerder abonnee van de VSO Nieuwsbrief banenafspraak? Meld u dan hier weer aan voor alles wat met de banenafspraak te maken heeft.

Handige twitter-accounts: @aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen. @100000banen is voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven. @25000banen is sinds kort actief voor overheids- en onderwijswerkgevers.

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|