Nieuwsbrief juni 20212024-03-08T11:22:08+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

juni 2021

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

Sector in de schijnwerpers:

Defensie

Defensie is een organisatie waarvan buitenstaanders misschien denken dat iedereen de hindernisbaan in recordtijd moet kunnen afleggen, maar er zijn voldoende werkzaamheden die zich lenen voor de doelgroep Wet banenafspraak.

Dat vertellen de staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, en de Hoofddirecteur Personeel, schout-bij-nacht Peter Reesink.

Deze sectoren stonden in de schijnwerpers en dit zijn de lessen

Een jaar lang hebben we elke maand een van de overheids- of onderwijssectoren in de schijnwerpers gezet door met hen over de Banenafspraak te praten. Inmiddels zijn praktisch alle sectoren aan de beurt geweest. Achter elkaar leverden de sectorverhalen een bijzondere serie gesprekken op met bestuurders en hoofden HR – of wie dan ook boegbeeld voor een sector is.

We maakten kennis met een stoet absolute ambassadeurs met gedeelde of juist heel eigen opvattingen over hún taak en hún sector in de uitvoering van de Banenafspraak.

Uit de inclusieve praktijk:

Rijksambtenaren met een bijzonderheid: ‘Graag een stukje meer samen optrekken’

Hoe het afscheid van drie ambtenaren van BZK vanwege hun pensioen een sterk inhoudelijk karakter kreeg. Omdat ze in hun werk dichtbij inclusie en de banenafspraak stonden, organiseerden ze bij hun afscheid een inspiratiemiddag. Met een workshop over hoe je elkaar open tegemoet kunt treden en met verhalen van bijzondere rijksambtenaren waar het gezelschap zo nu en dan even heel stil van werd. Een impressie.

Detacheren als opstap naar regulier werk

De gemeente Den Bosch en haar inwoners hebben baat bij het werk- en ontwikkelbedrijf in eigen huis dat is voortgekomen uit het voormalige gemeentelijke SW-bedrijf en de vroegere sociale dienst.

Columns van Anita Hubner

Psychologe en schrijfster Anita Hubner publiceerde onlangs het boek ’Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Omgaan met het stigma op psychische aandoeningen‘. Voor ons schreef ze een driedelige columnserie waarin ze uitlegt waarom méér medewerkers met een psychische kwetsbaarheid leidt tot een bijdrage aan betere bedrijfsresultaten, beter risicomanagement van ziekte-uitval en minder ziekteverzuim.

De 25.000 deze maand:

Digitale talkshow

‘Op naar de 25.000 banen’ organiseerde op 30 juni een digitale talkshow over de stand van zaken van de Banenafspraak. Te gast waren, naast inspirator Aart van der Gaag, ook de Tweede Kamerleden Daan De Kort (VVD) en Hilde Palland (CDA).

Deze Kamerleden, die nieuw op het ‘dossier’ van de Banenafspraak zitten, zien alle reden om het controversieel verklaarde breed offensief onder de nieuwe regering zo gauw mogelijk weer op te pakken.

Enquête voor inclusieve werkgevers

Nu Nederland eindelijk weer langzaam van het slot gaat, zien we dat organisaties de balans opmaken en weer meer zicht krijgen op de toekomst. We onderzoeken daarom graag wat de situatie van vandaag betekent voor de werkgelegenheid voor huidige en toekomstige medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het invullen neemt ongeveer 4 minuten in beslag.

Uit de wereld van inclusie:

Inclusie in het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer brengt reizigers waar ze moeten zijn. Dat doen de verschillende aanbieders met samen een indrukwekkend aantal medewerkers. En de vervoerders spannen zich in steeds inclusiever te worden. In dit drieluik nemen we de NS, Keolis en Arriva onder de loep

Interview wethouder Marcel Oosterveer 

Fotograaf: Anneke van Rangelrooij

‘Het leven heeft mij een streek geleverd. Ik zal met deze visuele beperking moeten leren leven en werken’, luidt een van zijn jongste tweets. Marcel Oosterveer is wethouder in Eindhoven. Sinds 2018 heeft hij een visuele beperking, die afgelopen zomer ernstiger vormen aannam. Een gesprek over inclusie in de politiek.

Uitvoerders positief over uniforme loonwaardebepaling

Positieve geluiden op de digitale praktijkdag van de Programmaraad over de uniforme loonwaardebepaling die per 1 juli van kracht wordt. Dat kwam onder meer naar voren in een grootschalig videogesprek met de Programmaraad en SZW.

Nieuws:

Stand van zaken Breed Offensief

Met het demissionair worden van het kabinet heeft de Tweede Kamer de wetsbehandeling Breed Offensief voor de uitvoering van de banenafspraak controversieel verklaard. Minister Koolmees van SZW heeft een overzicht laten maken van de onderwerpen uit de agenda voor het Breed Offensief die vooralsnog wel of juist niet doorgaan. Het overzicht bevat eerst de zaken die wel door kunnen gaan en daarna zaken die afhankelijk zijn van het wetsvoorstel.

Voorzieningen voor mensen met arbeidsbeperking stijgen door

Sinds de invoering van de Participatiewet groeide de inzet van het instrument loonkostensubsidie gestaag. Deze groei zette ondanks de coronacrisis in 2020 onverminderd door. In december 2020 liepen 26 duizend loonkostensubsidies – een stijging van bijna 14% ten opzichte van eind 2019.

Meer mensen vanuit dagbesteding naar werk

Minister Wouter Koolmees van SZW en zijn collega Tamara van Ark voor Medische Zorg roepen het nieuwe kabinet op om sterk in te zetten op mensen die vanuit de arbeidsmatige dagbesteding mogelijk kunnen doorstromen naar (beschut) werk, maar dat nu nog niet doen.

Regionale mobiliteitsteams ook voor arbeidsbeperkten

Wat kan een regionaal mobiliteitsteam doen voor mensen met een arbeidsbeperking die in het doelgroepregister staan? De regionale mobiliteitsteams die momenteel overal worden geïnstalleerd, ondersteunen mensen die door de coronacrisis in onzekerheid verkeren en extra ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het ook over de uitvoering van de Banenafspraak.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Wat merkt de werkgever van de uniforme loonwaardemethode die per 1 juli ingaat?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

  • @aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen
  • @25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
  • @100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven
|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|