Nieuwsbrief juni 20222024-03-08T11:22:16+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

juni 2022

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

De 25.000 deze maand:

Interview Aart Van der Gaag over zijn periode als inspirator overheid

Aart van der Gaag vertrekt na drie jaar als inspirator Banenafspraak bij de overheids- en onderwijswerkgevers. Boegbeeld van het Banenafspraakproject voor het bedrijfsleven, Op naar de 100.000 banen, blijft hij wel. Een interview in vijf vragen als terugblik. ‘De overheid heeft nog maar een klein zetje nodig’.

Column Aart van der Gaag over de Banenafspraak bij de overheid

Na bijna drie jaar als ‘inspirator’ van de overheid voor de Banenafspraak zit mijn termijn erop. Dat was het dan. Het bracht me een mooi afscheid op het Ministerie van SZW en een vijftal adviezen over de Banenafspraak in de overheidswereld.

Inclusieve publicaties:

Studenten met autisme even goed als studenten zonder autisme

Een interview met wetenschapper Theo Bakker over het studiesucces van studenten met autisme (dat even goed is als het studiesucces van hun medestudenten). Bakker promoveerde op een onderzoek naar studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

‘Aandacht voor brede groep buiten de Banenafspraak’

Dat is wat Start Foundation, die zich hardmaakt voor een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt, voor ogen staat. Zij heeft samen met ‘medestrijders’ waaronder CNV Jongeren, Onbeperkt aan de Slag en het netwerk Ieder(in), een manifest opgesteld. Daarin vragen ze aandacht voor het ‘buitensluiten’ van een grote groep mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt.

‘Waardevol werken is meer dan geld verdienen’

Hoe kunnen we zo om mensen verlegen zitten en ons tegelijkertijd nog steeds druk moeten maken om de inclusieve arbeidsmarkt? Het werk ligt immers op straat, letterlijk en figuurlijk in de wijken, maar de arbeidsmarkt werkt nog steeds niet voor iedereen. Dat stelt Movisie in een nieuw onderzoek.

Inclusie en politiek

Tweede Kamer over Breed Offensief: ‘Geen woorden maar banen’

De Tweede Kamer is zonder uitzondering voor de uitvoering van het Breed offensief dat tot doel heeft meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Verder kan een overgrote meerderheid zich vinden in de voorgenomen verbetering van het fundament onder de Participatiewet. Dat bleek tijdens het wetgevingsoverleg

Minister Schouten sleutelt aan Breed offensief

De uitvoering van de quotumheffing wordt verder opgeschort tot 1 januari 2026. De invoering van de werkgeversaanvraag van de doelgroepverklaring is niet langer nodig. Dat staat in de nieuwe nota van wijziging bij het wetsvoorstel uitvoering Breed offensief, die minister Carola Schouten voor Participatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Inclusieve agenda:

Bijeenkomst Banenafspraak met Op naar de 25.000 banen, VNG en UWV

De wet Banenafspraak is niet nieuw, maar er zijn wel nieuwe ontwikkelingen in het veld en nieuwe voorbeelden om te delen. Daarom op 4 juli een bijeenkomst in Utrecht met VNG en UWV.

Uit de inclusieve praktijk:

Interview met schrijfster Petra Baks

In maart publiceerde Petra Baks de roman ‘Leven met lef’, een roman over het leven van een vrouw met een progressieve spierziekte. Al jarenlang actief als inclusionist, is Baks geen onbekende van ‘Op naar de 25.000 banen’. Daarom een gesprek over haar roman en de verschillen en overeenkomsten tussen mensen.

Aart van der Gaag las het boek en beschreef zijn indrukken: “Ik heb er veel van geleerd.”

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

@aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen
@25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
@100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven

Inclusief nieuws:

Samenwerking en gegevensuitwisseling stuiten op barrières

Optimale dienstverlening aan burgers is niet altijd mogelijk door het ontbreken van wettelijke ruimte voor gegevensuitwisseling tussen instanties. Bij arbeidsmarktdienstverlening staat de behoefte van de burger niet altijd centraal.

UWV gaat voortaan over werkvoorzieningen blinden en slechtzienden

Minister Carola Schouten (Participatie) heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om het beoordelen en verstrekken van noodzakelijke werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking over te dragen aan het UWV.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft haar advies over de eenvoudiger Wet banenafspraak openbaar gemaakt. Het advies werd gepubliceerd na een verzoek van een particulier in het kader van de nieuwe Wet open overheid (Woo).

Het VN-verdrag handicap krijgt alsnog een explicietere plek in het afwegingskader voor landelijk beleid en regelgeving. Dat betekent dat mensen met een beperking en hun organisaties bij voorstellen die hiervoor in aanmerking komen, betrokken moeten worden.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Staat een (ex)leerling uit het vso-pro onderwijs automatisch in doelgroepregister?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|