Nieuwsbrief maart 20212024-03-08T11:22:38+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

maart 2021

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

Kennisalliantie draagt taken over

De Kennisalliantie banenafspraak die twee jaar geleden door de ministeries van BZK en SZW in het leven werd geroepen, wordt volgens plan eind april opgeheven.

De uitvoeringstaken worden grotendeels overgenomen door het team achter ‘Op naar de 25000 banen’. Ad de Ruijter, vormgever en manager van de Kennisalliantie, blikt terug en vooruit.

Werkgever Rijk en UWV verlengen samenwerking

We willen dat het nóg normaler wordt dat mensen met een beperking een passende baan hebben. Wij blijven ons hiervoor inspannen.’ Daarom hernieuwden Marc Allessie (directeur Ambtenaar & Organisatie van het ministerie van BZK, in de rol van werkgever Rijk) en Tof Thissen (directeur van UWV WERKbedrijf) op 25 februari de afspraak om zich gezamenlijk te blijven inzetten voor de realisatie van de Banenafspraak..

Binnenwerk groeit verder in coronajaar

Ondanks de coronacrisis is de Rijksbrede invulling van de Participatiewet afgelopen jaar toch nog een heel eind gekomen. Rond de jaarwisseling waren er 456 banen gerealiseerd.

Daarnaast heeft Binnenwerk, de organisatie die zich inzet om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen, 90 banen in pandgebonden werk en P-Dossiers niet kunnen invullen als gevolg van corona. Voor de meeste van deze functies zijn de medewerkers al wel geselecteerd om te worden aangesteld zodra de situatie het toelaat.

‘Fryslân werkt’ zit op schema

Mensen die moeilijk aan het werk komen, kunnen in Friesland goed aan een baan komen. Friesland voldoet aan de landelijke afspraken die gemaakt zijn om extra banen te vinden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het project Fryslân Werkt loopt op schema.

Uit de praktijk:

Shared Service Organisatie Switch

Voor corona stond doorstromen voorop voor de medewerkers die via de Banenafspraak bij de Belastingdienst werken. Door corona is er minder doorstroom en ligt er veel focus op ondersteuning op afstand.

Graafschap College

De Banenafspraak is een heldere doelstelling en fungeert als target om inclusieve doelen te bereiken. Dat merkt Martijn van Os, HR-adviseur en coördinator banenafspraak bij het Graafschap College.

Breed Offensief:

Invoering Breed Offensief zeker half jaar vertraagd

Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft het parlement op de hoogte gebracht van het aangepaste tijdpad van het Breed Offensief bij de banenafspraak.  De minister streeft nu naar invoering op 1 januari 2022.

Minister laat banenafspraak over aan nieuwe kabinet

C: Rijksoverheid

Vanwege de demissionaire status van het kabinet vindt minister Wouter Koolmees (SZW) het niet opportuun om nu nog het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten naar de Kamer te sturen. ‘Het volgende kabinet zal een eigen afweging willen maken over een nieuwe vormgeving van de banenafspraak’, schrijft minister

Column Aart van der Gaag over het uitstel Breed Offensief

Aart van der Gaag vindt het uitstel van het Breed Offensief een verkeerd signaal naar inclusieve werkgevers.

De 25.000 deze maand:

De route van school naar werk

In februari ging de Route van School naar Werk van start met als doel om meer leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs duurzaam aan het werk te krijgen.De afgelopen maand vonden de eerste bijeenkomsten plaats.

Een update over de eerste activiteiten en interviews met Gilles Gerth en Henk Krauwel, die vanuit Op naar de 25.000 banen meewerken aan deze dit project.

Uit de wereld van inclusie:

Job Cohen: ’We moeten meer werk creëren voor kwetsbare groepen’

Werkgevers, werknemers én werkzoekenden hebben steun nodig om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, vindt Cedris-voorzitter Job Cohen. Dit vertelde hij in een interview aan UWV magazine.

Ton Heerts versterkt regionale mobiliteitsteams

Foto: gemeente Apeldoorn / Dimmen van Otterloo

Vanaf 1 maart 2021 versterkt Ton Heerts de regionale mobiliteitsteams. Deze teams ondersteunen mensen die door de coronacrisis in onzekerheid verkeren en extra ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het ook over de uitvoering van de banenafspraak

Nieuws:

Vanaf 1 juli uniforme methode voor bepalen loonwaarde

Ondanks het uitstel van de wetsbehandeling Breed Offensief gaan maatregelen in de lagere regelgeving en in de uitvoering zoveel mogelijk wel door. Zo zal een landelijk uniforme methode voor loonwaardebepaling per 1 juli 2021 in werking treden.

Regeling voor samenwerking in mobiliteitsteams

Regionale mobiliteitsteams kunnen nu overal aan de slag om mensen (weer) aan het werk te helpen. Ook degenen die onder de banenafspraak vallen.

Onderzoek naar kenmerken doelgroep banenafspraak

In opdracht van het ministerie van SZW wordt op dit moment onderzoek gedaan naar kenmerken van de doelgroep banenafspraak.

De Beleidsonderzoekers en Epsilon Research voeren het onderzoek uit. Er is een begeleidingscommissie met daarin onder andere de Landelijke Cliëntenraad, de VNG, Divosa, sociale partners en UWV.

Politieke partijen blijven achter bij uitvoering Banenafspraak

In de Tweede Kamer wordt regelmatig gedebatteerd over de voortgang van de Banenafspraak: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Maar in hun rol van werkgevers geven politieke partijen niet echt het goede voorbeeld. Dit blijkt uit onderzoek van Nico Blok van Onbeperkt aan de Slag.

Getipt voor u:

Deze maand in de agenda: digitale kennissessies Banenafspraak en Onderwijs, inspiratiesessies ‘Inclusief werkgeverschap en realiseren Banenafspraak voor schoolbesturen’ en op 13 april organiseren De Normaalste Zaak en Zestor het webinar Sociale Inkoop met Impact.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Waarom vallen mensen met een indicatie beschut werk niet onder de Banenafspraak?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier weer aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

  • @aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen
  • @25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
  • @100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven
|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|