Nieuwsbrief maart 20222024-03-08T11:22:43+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

maart 2022

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

Uit de inclusieve praktijk:

Achter het VN-verdrag voor mensen met een handicap

Wat schuilt er in praktijk achter de ondertekening van het VN-verdrag voor mensen met een handicap? Tijdens een praktijkmiddag over diversiteit ondertekende Hogeschool Inholland het verdrag te midden van mensen mét een functiebeperking.

Met de ondertekening committeert Inholland zich aan de inzet voor een betere positie voor studenten met een beperking. Het VN-verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking.

Hogeschool en sociale onderneming helpen jongeren aan werk

De Haagse Hogeschool en sociale onderneming The Young Digitals wisten elkaar te vinden. En nu? Samen helpen zij jongeren uit de Participatiewet. Met kansen die veel jongeren elders niet krijgen.

Sterk verband tussen gezondheid en arbeidsparticipatie

Op het lustrumsymposium ‘Toegang tot werk’ van Binnenwerk sprak prof dr. Alex Burdorf, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg aan Erasmus MC, over de wisselwerking tussen werk en gezondheid. Op het symposium ook volop aandacht voor de ‘methode Binnenwerk’.

Inclusieve columns

Column: Bubbels en Prokkels

Marian Geling, landelijk projectleider bij de Stichting Prokkel: “wat hebben prikkelende ontmoetingen en het doorbreken van bubbels te maken met het realiseren van het 125.000 banen plan? Ook daarop is het antwoord simpel: Ze vormen vaak het begin ervan.”

Angst is een slechte raadgever

Piet Meij, Hoofd Sociaal Economische Zaken bij brancheorganisatie NBBU: “Eigenlijk is het van de gekke dat projecten als ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’ nodig zijn om mensen die, misschien met een steuntje in de rug, kunnen werken, daadwerkelijk aan de slag te krijgen.”

In één stap naar een inclusievere arbeidsmarkt

Evy Brans van opleidingsinstituut Competence Factory: “Op deze krappe arbeidsmarkt zijn 125.000 extra paar handen een onmisbare toevoeging. Er is plek voor duizenden mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij kan het ‘STAP-budget helpen.”

Inclusie en werkgeversdienstverlening:

Professionalisering werkgeversdienstverlening: Van ‘vacatureboer’ naar partner voor werkgevers

De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere, vraaggerichte benadering van werkgeversdienstverlening, die gericht moet zijn op een duurzame relatie met de werkgever.

Die conclusie komt naar voren uit onderzoek dat de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt heeft laten doen naar werkgeversdienstverlening.

Betere dienstverlening aan werkgevers onderwerp van gesprek Praktijkdag Programmaraad

Hoe kunnen publieke organisaties eraan bijdragen dat regionale dienstverlening aan werkgevers zo goed mogelijk wordt? Die vraag stond centraal tijdens een van de sessies op de jongste Praktijkdag van de Programmaraad. Mogelijke richtingen:

  • Verbeter de samenwerking intern
  • Wees vindbaar en herkenbaar
  • Tevreden werkgevers
  • Strategische partnerschappen

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

@aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen
@25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
@100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven

Inclusief nieuws:

Ondanks de coronacrisis zijn voorzieningen zoals loonkostensubsidie en beschut werk verder gestegen. Dat blijkt uit een factsheet, die is gepubliceerd door het ministerie van SZW. De factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet tot halverwege 2021.

Subsidie voor bevorderen van werken met een arbeidsbeperking 

Wat werkt in de uitvoeringspraktijk en dus ook in de context van werkgevers en werkzoekende wel en wat werkt niet om geschikt werk te creëren, mensen hierop in dienst te nemen en dit werk ook te behouden voor mensen met een arbeidsbeperking?

ZonMw, dat gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert, heeft een zogeheten subsidieoproep doen uitgaan die zich richt op het bevorderen van werken met een arbeidsbeperking.

Uitdagingen in het sociaal domein

Na de verkiezingen van 16 maart staan nieuwe gemeenteraden voor grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) signaleert een aantal aandachtspunten die gemeenten als handvat kunnen gebruiken bij het maken van keuzes.

Netwerk onderwijswerkgevers

Het onderwijs zet in haar ambities en visiestukken altijd de leerlingen en hun ontwikkeling centraal. Het motto “iedereen telt mee, iedereen doet mee” biedt aanknopingspunten voor HR en de participatiewetdoelstellingen van scholen. Tijdens de bijeenkomst van 14 april voor het netwerk onderwijswerkgevers worden ervaringen gedeeld van scholen die eigen leerlingen een stageplek of baan hebben aangeboden.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Maakt anoniem solliciteren de arbeidsmarkt inclusiever?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|