Nieuwsbrief maart 20232024-03-08T11:22:48+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 125.000 banen’

maart 2023

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak wordt gemaakt door ‘Op naar de 125.000 banen’. Dit project ondersteunt (overheids)werkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website

De 125.000 deze maand

Bijeenkomst ‘Durf jij?! #Samenwerkenloont’

Grote programma’s rond duurzame inzetbaarheid, nieuwe concepten om mensen te werven, andere manieren van kijken naar ondernemerschap en publiek-private samenwerking rond inclusie. De bijeenkomst ‘Durf jij?! #Samenwerkenloont’ stond in het teken van een frisse blik op het vinden en behouden van personeel. Lees verder>>

Opinie Aart van der Gaag voor Sociaal Bestek: geef overheidswerkgevers net zoveel tijd voor Banenafspraak als markt

‘Dit is het laatste jaar van de Banenafspraak. Tenminste vanuit overheidsperspectief, want het bedrijfsleven heeft nog tot 2026 de tijd. Terwijl de overheid in de gehele breedte (landelijk, provinciaal, gemeentelijk, bijkomende diensten en de hele onderwijswereld) de doelstellingen niet haalt, valt over een slordige tien maanden het Banenafspraak-doek. Dit is een gotspe.’ Lees verder>>

Uit de inclusieve praktijk

Werkleerbedrijven kunnen meer voor de Banenafspraak

Interview met Martijn Feddema (sociaal werkbedrijf Empatec) over de rol van werkleerbedrijven bij het vervullen van de Banenafspraak en het belang van kansen voor mensen met behoefte aan wat ondersteuning. Lees verder>>

Bottom-up coalitie wil meer diversiteit en inclusie binnen watersector 

Interview over de Coalitie Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG), een initiatief van jonge professionals in de watersector (publiek en privaat) om de diversiteit en inclusiviteit te stimuleren in de waterwereld. Lees verder>>

Krachttoer van WSP Fryslan Werkt

WerkgeversServicepunt Fryslân Werkt organiseerde deze maand het evenement ‘Krachttoer’ voor partners en werkgevers. Reden voor een gesprek met Marcel Bos, sinds een maand de projectmanager van het WSP. “De arbeidsmarkt is een gezamenlijke opgave.” Lees verder>>

 

Inclusie en onderwijs

Nieuwe impuls Banenafspraak in primair onderwijs

Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad over de Banenafspraak en zijn sector: ‘Ik vind het een belangrijke verantwoordelijkheid voor onze sector om inclusief werkgeverschap te tonen.’ Lees verder>>

Onderwijsambassadeurs van De Normaalste Zaak

In het netwerk onderwijswerkgevers van De Normaalste Zaak zetten onderwijsinstellingen samen stappen richting een meer diverse en inclusieve onderwijssector. Wat doen de ambassadeurs? Lees verder>>

Inclusieve columns:

Jeroen Coops, Paulien Bruijn, Aart van der Gaag, Ingeborg Lups, Marijn van der Heiden & Marcel van Druenen

Jeroen Coops (directeur van het participatiebedrijf Spaarne Werkt) bespreekt het systeem van loonwaardebepaling. Volgens hem helpt het meten van loonwaarde helemaal niemand. “Niet de werkgevers en al helemaal niet de groep die wat hulp nodig heeft op de arbeidsmarkt.” Lees verder>>

Paulien Bruijn (zelfstandig inclusietrainer en adviseur) schrijft over inclusieve taal, want woorden doen ertoe. “Welke woorden kan ik beter wel of niet gebruiken als het gaat over mensen met een handicap? Of moet ik eigenlijk mensen met een beperking zeggen?” Lees verder>>

Banenafspraak-boegbeeld Aart van der Gaag reageert op het rapport ‘Eigentijdse ongelijkheid’ van het SCP. “Het nieuwe politiek denken lijkt compenseren in plaats van investeren. Maar compenseren is mensen een vis geven als ze honger hebben, investeren is ze een hengel bieden.” Lees verder>>

Marijn van der Heiden (adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij AWVN) vertelt over het netwerk Groeibedrijven. Diversiteit en inclusie staat terecht hoog op de HR-agenda. “Maar zijn meer diverse en inclusieve bedrijven succesvoller?” Lees verder>>

Ingeborg Lups (manager van de stichting Veluwe Portaal) benoemt de kracht van samenwerken op de arbeidsmarkt. “Zo’n beetje iedere werkgever heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe ga je hier als werkgever mee om en hoe kan inclusief werkgeverschap daarbij helpen?” Lees verder>>

De directeur van SAM, de beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein, Marcel van Druenen, vraagt zich af in wat voor land we willen leven.”Hoe kan het eigenlijk dat we een personeelstekort hebben, terwijl we het grootst aantal werkenden ooit hebben? Waar zijn al die werkende mensen mee bezig als we niet in staat zijn ons voorzieningenniveau (zorg, onderwijs etc) te handhaven op het niveau dat we gewend zijn?” Lees verder>>

Inclusief nieuws

‘Ken je klant’ helpt aantoonbaar bij Banenafspraak

Een transparant klantenbestand, met correcte gegevens van alle Banenafspraak-klanten, helpt echt om de juiste kandidaten te vinden.

De toepassing bij gemeenten van Breed offensief onderdelen die eerder beleidsmatig zijn vastgesteld.

ESF+ gelden voor sociale inclusie

In april wordt een nieuw ESF+ tijdvak geopend voor de arbeidsmarktregio’s met gelden voor sociale inclusie van de kwetsbare doelgroepen.

Basisbanen Groningen succes

Uit de eindevaluatie van het experiment Basisbanen blijkt dat de meeste deelnemers er in inkomen, welzijn en gezondheid op vooruit zijn gegaan.

Inclusieve stembureaus

Bij de verkiezingen deze maand waren in meer dan 200 gemeenten mensen met een (licht) verstandelijke beperking als vrijwilliger actief op een stembureau.

Inclusieve agenda

Het Landelijk WerkgeversServicepunt Gemeenten organiseert een bijeenkomst over inclusie, online banenmarkten, speeddates, De Normaalste Zaak over inclusie en krapte en nog veel meer. Bekijk de agenda>>

Vraag van de Maand

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Zijn Banenafspraak-banen duurzaam?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons LinkedIn of op Twitter:

@25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
@100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven
@aartgaag als boegbeeld voor de Banenafspraak