Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

mei 2020

‘Op naar de 25000 banen’

Dit is de vijfde Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers, gemaakt in samenwerking met ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt om overheidswerkgevers te ondersteunen bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

Sector in de schijnwerpers:

De politie

Dankzij de dove en slechthorende barista’s van de Blauwe Boon hebben ze in elk geval op het hoofdbureau in Den Haag lekkere koffie bij de politie. Na datzelfde Den Haag en Amsterdam is er landelijk een enorme spin-off ontstaan voor mensen met een vorm van autisme die als camerbeeldspecialisten binnen de politie worden ingezet. Maar hoe gaat het over het totaal met de instroom van mensen met een arbeidsbeperking?

Elke maand belichten we één van de overheids- en onderwijssectoren in het bijzonder door in gesprek met een hoofdbestuurder of hoofd HR naar de taak en wijze van uitvoering in het geheel te kijken. Deze maand de politie. Realistisch in haar aanpak en met een sterk gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Inclusie in tijden van corona

De verspreiding van het coronavirus en de beheersmaatregelen die genomen zijn om ons te beschermen, raken ons allemaal. Bij verschillende overheidsorganisaties zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking bijgekomen. Om hen te ondersteunen, actualiseren we de Toolbox Corona en Banenafspraak voortdurend.

In de Toolbox vindt u informatie over wet- en regelgeving, maar ook verhalen uit de praktijk van nu.

Uit de praktijk: Lelystad wapent zich tegen diepe sporen coronavirus

Irene Medema van Lelystad Akkoord, een netwerkorganisatie die bedrijven en werkzoekenden tot elkaar brengt, weet dat de grote klappen nog moeten komen, maar hoopt toch op coulance van werkgevers voor deze groep. Medema: ‘Bij deze groep komt het extra hard aan, omdat ze vaak een minder rooskleurig arbeidsverleden hebben.’

Het bestuur achter het Lelystad Akkoord heeft nu besloten om in reactie op de enorme economische en maatschappelijke gevolgen van het virus de campagne ‘Houd Lelystad boven Water’ op te zetten. Simpelweg om ondernemers te bemoedigen en te inspireren door te laten zien wat er in deze tijd wèl kan en hoe mensen lokaal hun schouders eronder zetten.

Uit de praktijk: Van thuis zonder werk ineens naar thuis mét werk

Bij de Belastingdienst, kantoor Middelburg, moeten tien mensen uit de doelgroep banenafspraak hun werkzaamheden nu thuis moeten doen. Hoe gaat dat?

Dossier: werk & psyche

Sterk door werk

‘Sterk door Werk’ biedt online een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met psychische kwetsbaarheid en werk. Werkenden, werkzoekenden, werkgevers en professionals kunnen er terecht.

Handleiding met tips om ziekteverzuim door psychische klachten te voorkomen

Veel psychisch kwetsbare werknemers hebben het nu extra zwaar. Maar ook werknemers die niet eerder psychische problemen ervoeren, ontwikkelen misschien juist in deze coronacrisis klachten. Daarom ontwikkelde werkgeversvereniging AWVN een handreiking met tips die werkgevers helpen om ziekteverzuim door psychische klachten te verminderen of zelfs te voorkomen.

Werkgeversbrochures over 14 aandoeningen

Met steun van Stichting A+O fonds Rijk is een serie brochures ontwikkeld die een toegesneden antwoord willen geven op de twee typen vragen van werkgevers. Ze gaan stuk voor stuk over specifieke beperkingen. De brochures geven:

  • Praktische handreikingen, tips en aandachtspunten om voor alle betrokkenen de werkomgeving zo goed mogelijk te maken;
  • Informatie over de specifieke aandoening, wat dit voor het werk betekent en welke consequenties dit voor de werkomgeving heeft;
  • Uitleg waarom mensen ondanks hun functiebeperking best gekwalificeerd kunnen zijn voor de vacature

Uit de praktijk: SZW en Inspectie lopen voorop

De Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het quotum voor 2019 en 2020 al ruimschoots behaald. Daarom verlegt zij de aandacht van het werven van nieuwe medewerkers naar de begeleiding en ontwikkeling van de medewerkers die nu in dienst zijn.

Vraag van de Week

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Hoe ziet het Wetgevingsproces vereenvoudiging banenafspraak er uit?

Het wetsvoorstel Vereenvoudiging Banenafspraak is nu in behandeling. Recent is de internetconsultatie afgelopen. De komende maanden zal het voorstel worden besproken door het kabinet, zal er advies over gevraagd worden aan de Raad van State en zullen Tweede en Eerste Kamer zich erover buigen. In het antwoord op de Vraag van de Maand leest u precies hoe het zit.

NIEUWS

Eerste Kamer achter nieuwe ‘Wajongwet’

Na de Tweede Kamer is nu ook de senaat akkoord met het wetsvoorstel ‘Verdere activering jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes’. De Eerste Kamer debatteerde vorige week met staatssecretaris Van Ark van SZW over de wetswijziging die ook een link kent met de banenafspraak en het breed offensief.

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten in verband met ‘verdere activering van de participatie van jonggehandicapten’ en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong. In dit voorstel zijn maatregelen uitgewerkt die ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen.

Meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij het Rijk

Het Rijk komt op stoom met zijn inhaalslag om meer banen in te vullen door mensen met een arbeidsbeperking. Vorig jaar zijn er rijksbreed 1.865 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking; 1.567 via dienstverbanden en 298 via inleenverbanden.

Dit blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019 (JBR) die staatssecretaris Raymond Knops van BZK zojuist naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De – uiteraard veel bredere – jaarrapportage geeft een beeld van de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering van alle ministeries in het afgelopen jaar.

Blijf geïnformeerd

Was u eerder abonnee van de VSO Nieuwsbrief banenafspraak? Meld u dan hier weer aan voor alles wat met de banenafspraak te maken heeft.

Handige twitter-accounts: @aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen. @100000banen is voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven. @25000banen is sinds kort actief voor overheids- en onderwijswerkgevers.

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|