Nieuwsbrief mei 20222024-03-08T11:23:09+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

mei 2022

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

De 25.000 deze maand:

Dubbelinterview Aart Van der Gaag en Manita Koop over de Banenafspraak bij de overheid

Aart van der Gaag, boegbeeld en inspirator ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’, en Manita Koop, ZPW-bestuurder met de Banenafspraak in haar portefeuille, gingen in gesprek over de Banenafspraak bij de overheid. “De lijst spectaculaire voorbeelden is eindeloos.”

Van der Gaag en Koop bespraken manieren waarop de overheid meer banen zou kunnen realiseren in het kader van de Banenafspraak, de redenen om dat te doen en benoemden de uitdagingen.

“Succes is nog te vaak verbonden is met een enthousiaste projectleider. Als we de sprong maken vanuit een enthousiaste HR-medewerker naar enthousiaste ondersteuning op ambtelijk en bestuurlijk niveau, kan het echt snel gaan.”

Aart van der Gaag reageert op SER-advies arbeidsmarktkrapte maatschappelijke sectoren

“Dit is een goede brief van de SER met een evenwichtig verhaal”, zegt Aart van der Gaag, boegbeeld van de projecten ‘Op naar de 100.000 banen’ & ‘Op naar de 25.000 banen’.

Hij wijst er wel op dat veel van de problemen die de SER benoemt, al langer bekend zijn. “We weten waar de knelpunten zitten. Het is nu gewoon een kwestie van doen.”

Politiek en inclusie:

SGP-kamerlid Chris Stoffer: ‘Tijd dat rijksoverheid zelf Banenafspraak haalt’

Chris Stoffer

Over het geheel genomen klopt de Banenafspraak praktisch ieder kwartaal weer hogere cijfers. Maar een aantal sectoren is nog ver verwijderd van de doelstelling waaraan zij zich gecommitteerd hebben. Een daarvan is het Rijk zelf.

Een interview met Kamerlid Chris Stoffer van de SGP, die probeerde en blijft proberen, daar iets aan te veranderen. Ook rond het komende wetgevingsoverleg over het breed offensief.

‘Het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in onze samenleving. Het gaat ten slotte om mensen die graag willen en vaak, met een kleine aanpassing, prima kunnen werken.’

Inclusie en onderwijs

Brug dicht kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Studenten met een arbeidshandicap of chronische aandoening zijn even waardevol als andere studenten. Vandaar dat het Nijmeegs Werklab meehelpt een brug te slaan naar de arbeidsmarkt voor studenten met een beperking.

Enkele weken geleden ontvingen de drijvende krachten achter dit werklab, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en UWV Werkbedrijf,  de Bridge of Fame Award 2022.

Piroska Masthoff, stage- en werkbemiddelaar voor HAN-studenten vertelt over het project.

Eerste baan voor student met beperking kent forse drempels

Om de overgang naar de arbeidsmarkt voor studenten met een beperking te bevorderen, moet er niet alleen gewerkt worden aan het opbouwen van kennis, vaardigheden of ervaring aan de kant van de student – of puur het versterken van diens cv.

Zowel studenten, onderwijsinstellingen als werkgevers (bijvoorbeeld de overheid) hebben een verantwoordelijkheid. Dat concludeert ECIO, het Expertisecentrum inclusief onderwijs en studentenwelzijn.

Uit de inclusieve praktijk:

Circulaire textiel met inclusieve banen

Verbind bedrijven en mensen die goed zijn in inzamelen, sorteren en verkopen en je kunt een circulaire textielketen beginnen. Dichtbij in de regio. Met tientallen banen en leuk werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dat is wat afvalverwerker Avri, Werkzaak Rivierenland en kringloopbedrijf 2Switch voor ogen staat met de oprichting van textielsorteercentrum CIRTEX.

Vrije Universiteit: Banenafspraak in reguliere bedrijfsvoering

Het woord arbeidsbeperking heeft een negatieve lading. De nadruk ligt op wat iemand niet kan, in plaats van wat diegene wél kan. Maar bij de Vrije Universiteit Amsterdam kunnen allerlei functies worden ingevuld door iemand met een arbeidsbeperking: van hoogleraar tot facilitair medewerker.

Dat straalt de universiteit uit met de vanzelfsprekendheid van volstrekt gewone bedrijfsvoering.

Inclusief nieuws:

Rijk hikt nog tegen hinder bij Banenafspraak aan

Het Rijk heeft zelf geen eenduidige verklaring voor het feit dat de doelstelling voor de realisatie van de Banenafspraak op het laatst genomen meetmoment niet is behaald. Dat berichten minister Hanke Bruins Slot en staatssecretaris Alexandra van Huffelen van BZK in de jongste Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021.

Participatie kent veel meer kanten

Hoe kunnen we volwaardige participatie bevorderen die bijdraagt aan persoonlijke en maatschappelijke doelen? Die vraag staat centraal in een essay van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Recruitmentbedrijf Pro Contact peilde de mening van ruim 300 klanten over potentiële sollicitanten, waaronder mensen met een beperking, mensen die een burn-out hebben gehad en mensen die al langer zonder werk zitten. Het onderzoek leidt tot Kamervragen.

Minister Karien van Gennip van SZW en haar collega Carola Schouten voor Participatie zijn blij met wat de jongste monitor over de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking laat zien.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Hoe krijg je als projectleider inclusie het bestuur mee?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

@aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen
@25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
@100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|