Nieuwsbrief november 20202024-03-08T11:23:24+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

november 2020

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

De 25.000 deze maand:

Online theatervoorstelling en paneldiscussie over inclusie

Op donderdag 10 december organiseren we vanaf 11.00 uur online een interactieve theatervoorstelling – met aansluitende paneldiscussie – over inclusief werkgeven. Onder de titel Knokken voor Inclusie krijgt Theatergroep Bint het ook op afstand voor elkaar om de voordelen, uitdagingen en kansen van inclusief werkgeverschap invoelbaar te maken. Natuurlijk zal ook onze favoriete manager Jacqueline, onder andere bekend van de Week van de 1000 Voorbeelden, haar opwachting maken.

Aanmelden kan via dit formulier

Tijdschrift Open de deuren voor inclusie

De laatste week van oktober vond de Week van de 1000 Voorbeelden en als afsluiting publiceerden we het tijdschrift Open de deuren voor inclusie’ In dit tijdschrift over inclusief werkgeven vindt u 29 best practices uit markt en overheid. Het zijn interviews over de vragen van het moment: hoe gaan bedrijven en instellingen om inclusie in tijden van corona? Hoe krijgt de Banenafspraak in de huidige situatie vorm?

Bernard Wientjes en Ton Heerts hebben er vertrouwen in. Zoals Ton Heerts zei: “Het onderwerp inclusie is niet minder belangrijk geworden omdat corona een crisis veroorzaakt.” In het interview blikken ze terug op de ontstaansgeschiedenis van de Banenafspraak en kijken ze vooruit naar de toekomst van de arbeidsmarkt.

Dat doen ook Steven Hubeek, Frank Kalshoven en Aart van der Gaag in hun columns. Hoe kunnen we voorkomen dat kansen niet worden gepakt? Kalshoven laat bijvoorbeeld zijn gedachten gaan over een nieuwe inrichting van de arbeidsmarkt en mogelijke positieve effecten voor de Banenafspraak. Hubeek beschouwt manieren om drempels weg te nemen en tot actie over te gaan. En Van der Gaag zoekt inspiratie bij Gabriel Garcia Marques in zijn zoektocht naar een positieve wending.

En verder:

  • De stand van zaken Banenafspraak nader bekeken
  • Innovatieve arbeidsmarktprojecten onder de loep: Moerdijk Inclusief, de campagne ‘Werkgevers anno nu’ en de aanpak van Bedrijfskring Lelystad
  • Banenafspraak en de UMC’s: zelfportretten van medewerkers
  • De activiteiten van de Week van de 1000 Voorbeelden: van de aftrap met staatssecretaris Bas van ’t Wout tot de webinars, podcasts, brochures, meet&greets en bedankjes door het hele land
  • Foto’s van architectuurfotograaf Silvio Zangaretti
  • De nieuwe campagne inclusieve knokkers

De Week van de 1000 Voorbeelden is georganiseerd om inclusie op de arbeidsmarkt in het algemeen – en de Banenafspraak in het bijzonder – onder de aandacht te houden. Dat is gelukt, in ieder geval tijdens deze actieweek. Overal in het land werden inclusieve werkgevers en hun werknemers in het zonnetje gezet. Er zijn talloze bijeenkomsten en evenementen georganiseerd rond de match tussen inclusieve werkgevers en kandidaten en het thema ‘baanbehoud’.

Op naar de 25.000 deze maand: ‘De route van school naar werk’

Overheidswerkgevers informeren over de banenafspraak en inspireren om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven; dat zijn de doelstellingen van het project ‘Op naar de 25.000 banen’. Maar wat betekent dat precies? Iedere maand bespreken we met een van de projectmedewerkers een initiatief dat ‘Op naar de 25.000 banen’ neemt of ondersteunt om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

Vandaag: Gilles Gerth en Henk Krauwel, coördinatoren inclusie bij overheids- en onderwijswerkgevers, over het programma ‘De route van school naar werk’

Sector in de schijnwerpers:

De rijksoverheid

De verantwoordelijkheid voor het beleid achter de banenafspraak ligt in de eerste plaats bij het ministerie van SZW. De Rijksdienst heeft de werkgeversrol voor alle ministeries en een groot aantal uitvoeringsorganisaties. Daarom een gesprek met Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK.

Uit de praktijk:

Binnenwerk

‘Elke organisatie wordt rijker van inclusie, ook de Rijksoverheid,’ meent Annemiek Scholten. Als programmamanager heeft zij Binnenwerk uitgebouwd tot banenmotor binnen overheidsgeledingen. Sinds 2016 zijn er meer dan 400 Binnenwerk-banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Corona heeft een enorme impact gehad, maar groei blijft mogelijk.

Hoogheemraadschap Delfland 

Hoogheemraadschap Delfland heeft ambitieuze doelstellingen op om de diversiteit. Daarbij hoort ook het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Er kwam geld en ruimte voor en dat werpt zijn vruchten af.”

Dat zegt Pauline Thijssen. Zij is adviseur Recruitment Hoogheemraadschap van Delfland. “We willen de diversiteit vergroten en vooroordelen doorbreken.”

Provincie Overijssel

Ondanks de coronapandemie ligt de provincie Overijssel voor op schema wat betreft het quotum voor 2020. Eind 2016 kreeg Mieke Breedveld als projectleider de banenafspraak bij de provincie Overijssel onder haar hoede: ‘Je laat een kans liggen als je het niét doet’.

Vraag van de Week:

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Gelijke geschiktheid: wie heeft er voorrang bij plaatsing?

Nieuws:

Reactie op onderzoek van Cedris naar tellingen Banenafspraak

Staatssecretaris Van ’t Wout van SZW heeft naar de Kamer uitvoerig gereageerd op het onderzoek van Cedris ‘tellingen banenafspraak, een succesverhaal ontrafeld’. De Tweede Kamer had hierom gevraagd met het oog op de behandeling van het wetsvoorstel voor de uitvoering van het Breed Offensief.

Banenafspraak in begrotingsbehandeling SZW

Bij de begrotingsbehandeling van SZW zijn in de Tweede Kamer verschillende moties aangenomen die rechtstreeks of indirect te maken hebben met de uitvoering van de banenafspraak.

Scholen voor werkgevers op de kaart

Scholen in het Praktijkonderwijs (PRO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) staan aan de vooravond van de landelijke uitrol van een netwerk van regionale coördinatoren. Dat netwerk sluit naadloos aan bij de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Hoofddoel is de aansluiting op de arbeidsmarkt van hun groep jongeren met een arbeidsbeperking te verbeteren.

Programma bij VN-verdrag ‘Onbeperkt meedoen’ vraagt om blijvende inspanning

In Nederland hebben ruim twee miljoen mensen een auditieve, visuele, lichamelijke, verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ gaat over de toepassing en uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, heeft namens verschillende bewindslieden en hun ministeries, opnieuw een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd.

Getipt voor u:

Deel uw mening over de verruiming generieke werkgeversvoorziening. Staatssecretaris Bas van’t Wout heeft in een consultatie op internet het voornemen voorgelegd om de experimentele subsidie voor het verstrekken van generieke werkgeversvoorzieningen aan werkgevers te verruimen. De internetconsultatie eindigt 4 december aanstaande.

Blijf geïnformeerd

Was u eerder abonnee van de VSO Nieuwsbrief banenafspraak? Meld u dan hier weer aan voor alles wat met de banenafspraak te maken heeft.

Handige twitter-accounts: @aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen. @100000banen is voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven. @25000banen is sinds kort actief voor overheids- en onderwijswerkgevers.

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|