Nieuwsbrief september 20212024-03-08T11:24:22+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

september 2021

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

De succesfactoren van de Banenafspraak

Gemotiveerde teammanager & zinvol werk

Veel werkgevers zijn al succesvol bezig met de Banenafspraak. De komende maanden zoemen we niet in op individuele werkgevers of sectoren, maar staan de doorslaggevende factoren in het welslagen van de afspraak centraal. Wat bepaalt concreet succes?

Deze maand: is er een gemotiveerde teammanager en is het team ook overtuigd? Plus: is het werk zinvol voor de kandidaat en voor de organisatie?

Workshop Succesfactoren Banenafspraak

Al geruime tijd presenteert ‘Op naar de 25.000 banen!’ praktijkverhalen van werkgevers, die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De 10 succesfactoren, die het resultaat van deze werkgevers bepalen, lichten we niet alleen uit in artikelen op de site en in de nieuwsbrief, maar zijn ook verwerkt in een workshop.

In deze gaan we op basis van de succesfactoren op zoek naar concrete acties. Dat doen we samen met de deelnemers. Welke succesfactor biedt kansen om de aanpak binnen mijn organisatie te verbeteren en wat kan ik daarvoor doen? En welk advies geef ik mee aan de andere deelnemers? Tijdens de Week van de Diversiteit en Inclusie (i.s.m. Noorderlink en Samenwerking Rijk Noord) zal deze workshop tweemaal worden gegeven.

Uit de inclusieve praktijk:

Inclusief werkgeverschap in het onderwijs

In samenwerking met de PO-Raad en VO-raad publiceerde de VO-academie afgelopen maand ‘Samen werken: Inclusief werkgeverschap in het onderwijs’. Dit katern bundelt de kennis en ervaringen uit het project Baanbrekers rond de Banenspraak en biedt inzicht in hoe schoolleiders en bestuurders breder vorm kunnen geven aan inclusief werkgeverschap

Bredere inclusie staat lokaal op agenda

Amsterdam ligt voor de hand. Maar zelfs de in oppervlakte kleinste gemeente van Nederland, Westervoort in de provincie Gelderland, stelt tegenwoordig een inclusie-agenda op. De agenda voor 2022 wordt half oktober vastgesteld.

Columns Ad de Ruijter

Tot vier maanden geleden leidde Ad de Ruijter de Kennisalliantie banenafspraak. In deze columns kijkt hij terug op de Banenafspraak en de prestaties van de overheid. Maar ook vooruit, want iedereen wacht met smart op het nieuwe kabinet.

De 25.000 deze maand:

De Maand van de 1000 Voorbeelden

Meet & Greets, praktijktafels met Tweede Kamerleden, kennissessies rond het onderwerp Banenafspraak… De voorbereidingen van de Maand van de 1000 Voorbeelden lopen op volle toeren. Blijf op de hoogte van het nieuws via de nieuwsbrief of de website.

Podcastserie in de aanloop naar de Maand van de 1000 Voorbeelden

De Banenafspraak is halverwege, hoe nu verder? Dat wordt het motto van de Maand van de 1000 Voorbeelden in november 2021. Die vraag onderzoeken we ook in deze podcastserie. En daarnaast: knokken voor inclusie.

De aanpak op het VN-verdrag handicap waaraan Nederland zich internationaal gecommitteerd heeft, gaat ook na 2021 door. Maar het programma Onbeperkt meedoen, over de implementatie van het VN-verdrag, stopt eind dit jaar.
AdviesbureauSignificant Public heeft op verzoek van het ministerie van VWS een lerende evaluatie van het programma Onbeperkt meedoen uitgevoerd. Volgens de respondenten is de afgelopen jaren verandering te zien bij zeven onderwerpen waaronder vervoer, werk, participatie en toegankelijkheid.

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

  • @aartgaag als boegbeeld voor 100.000 banen in het bedrijfsleven en inspirator overheid & onderwijs voor 25.000 banen
  • @25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
  • @100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven

Nieuws:

Banenafspraak in begroting SZW voor komend jaar

Het kabinet wil bij het maken van beleid beter aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen om wie het gaat. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in hun begroting die aan de Tweede Kamer is overhandigd.

Tijd voor transitie met behoud van Banenafspraak

Het is hoog tijd voor een arbeidsmarkttransitie, een transitie die een inclusieve arbeidsmarkt als doel heeft. Dat is, net als bij de energie- en klimaattransitie, niet een kwestie van het even in de markt zetten van een nieuw pakket aan maatregelen.

Pilot Sociaal Innovatiefonds: Investeren in een inclusieve werkvloer

De pilot Sociaal Innovatiefonds, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaat van start. Het Sociaal Innovatiefonds is bedoeld als ondersteuning voor werkgevers, die een sluitende business case zien om investeringen te doen om groepen mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, maar hierbij (financiële) drempels ervaren.

Onvoldoende aandacht voor behoud van werk

Onderzoek onder ruim 100 organisaties uit de private en publieke sector in Nederland laat zien dat bedrijven zich in hun diversiteitsbeleid voornamelijk richten op het vergroten van de instroom van personeel uit ondervertegenwoordigde groepen. Ze hebben weinig aandacht voor de door- en uitstroom van deze medewerkers.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Veranderen de no-riskpolis en loonkostensubsidie?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|