Nieuwsbrief september 20222024-03-08T11:24:32+02:00

Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’

september 2022

‘Op naar de 25000 banen’

Deze Nieuwsbrief Banenafspraak van en voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt gemaakt door ‘Op naar de 25.000 banen’. Dit project ondersteunt overheidswerkgevers bij de uitvoering van de Banenafspraak richting 25.000 banen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ‘Op naar de 25.000 banen’ en mogelijk zelf bijdragen aan het succes? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief, die dit jaar 10 keer voor u wordt samengesteld.

Bekijk hier de website van het project ‘Op naar de 25.000 banen’

 

De 25.000 deze maand:

Dubbelinterview Aart Van der Gaag en Manita Koop: trek termijn overheid en markt gelijk

De overheid moet evenveel tijd krijgen als de markt om de doelen uit de Banenafspraak te halen en zich eerst richten op het halen van de jaartargets.

Met deze aanbevelingen komen Aart van der Gaag, boegbeeld ‘Op naar de 100.000 banen’, en Manita Koop, ZPW-portefeuillehouder Banenafspraak. “Het belangrijkste aan de Banenafspraak zijn de mensen en de banen.”

Workshop inclusie in tijden van en krapte

Werkgevers, zowel overheid als bedrijfsleven, zitten met de handen in het haar om nieuwe mensen te vinden. Tegelijkertijd staat een grote groep mensen al langer aan de kant. Daaronder ook mensen met een arbeidsbeperking.

Over dit onderwerp gaat de nieuwste workshop van ‘Op naar de 25.000 banen’.  De eerste (digitaal) op 5 oktober van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden kan hier>>

Maand van de 1000 Voorbeelden

Update over De Maand van de 1000 Voorbeelden. Dit jaar tijdens de maand november vieren we inclusie op de arbeidsmarkt. Het overkoepelende thema van dit jaar is samen te vatten in één woord: beschikbaar!

Hoe beschikbaar de arbeidsmarkt precies is, onderzoeken we meteen tijdens de openingsbijeenkomst op 1 november met een bijeenkomst gericht op de ontmoeting tussen werkzoekenden met een beperking en werkgevers. Precies een maand later sluiten de 1000-voorbeelden periode af tijdens een bijeenkomst met de focus op inspirerende inclusieve voorbeelden.

Uit de inclusieve praktijk

Belastingdienst gaat voor nog honderden extra banen

Overheids- en onderwijsorganisaties committeren zich voor eind volgend jaar onverminderd aan 25.000 extra banen voor medewerkers met een beperking. Een daarvan, de Belastingdienst, heeft al ruim 900 gerealiseerd en gaat bij elkaar voor circa 1.450 banen in 2023. De eindspurt wordt groot ingezet.

Kansen voor inclusie bij facilitaire dienstverlener

Sinds kort bemannen blauwe ‘PET-mans’ de rijkspanden in het verzorgingsgebied van een van de grootste facilitaire dienstverleners voor het Rijk, FM Haaglanden. Over een duurzaam en inclusief initiatief.

Nationale onbudsman: ‘Onbeperkt meedoen lukt niet’

Jongeren met een beperking lopen veel risico op langdurige financiële problemen. Volgens de Nationale Ombudsman komt dat onder andere door ingewikkelde wetten en regels, grote administratieve lasten, onzekere financiën en weinig toekomstperspectief.

Inclusief nieuws:

SZW-begroting 2023: Kansen voor mensen langs de kant

De ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) overhandigen hun begroting op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer.

Loonkostenvoordeel heeft effect op de duur van banen

Voor mensen met een arbeidsbeperking en mensen die onder de Banenafspraak vallen bieden loonkostenvoordelen belangrijke voordelen. Het komt de duurzaamheid van de banen van deze mensen ten goede

Nederland krijgt de komende jaren ruim 400 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds voor de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het tegengaan van armoede. De Europese Commissie heeft het programma van Nederland goedgekeurd.

Minister Schouten voor Participatie trekt geen geld meer uit voor generieke werkgeversvoorzieningen waarmee afgelopen tijd werd geëxperimenteerd. Er is niet veel belangstelling voor subsidie onder werkgevers en de uitvoering is veel te complex.

Vraag van de Maand:

Ook deze maand bereikten ons weer de nodige vragen rond de Banenafspraak. Wekelijks beantwoorden we er eentje op de site. Deze maand uitgelicht de vraag:

Hoe inclusief is het aannamebeleid van werkgevers?

Vragen over de Banenafspraak beantwoorden we op www.opnaarde125000.nl. Inmiddels hebben we al meer dan honderd vragen beantwoord, zoals ‘Waar vind ik mensen uit de doelgroep?’, ‘Hoe werkt een no-risk polis? en ‘Wat houdt de aanpassing van de Quotumwet in?’.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in de Vraag van de Week. U kunt uw suggestie mailen naar redactie25000@outlook.com of doorgeven via twitter aan @25000banen

|Nieuwsbrief ‘Op naar de 25.000 banen’| Alle rechten voorbehouden| Disclaimer| Heeft u tips voor de redactie, laat het ons weten: redactie25000@outlook.com| Bent u geïnteresseerd in de Banenafspraak? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief.|

Blijf geïnformeerd

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Banenafspraak? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief met columns, interviews, bestpractices en nieuwsverhalen. Of volg ons op twitter:

@25000banen voor overheids- en onderwijswerkgevers
@100000banen voor de 100.000 banen in het bedrijfsleven
@aartgaag als boegbeeld voor de Banenafspraak