Vandaag ontvingen HAN, Rijksuniversiteit Nijmegen, ROC Nijmegen, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en UWV Werkbedrijf de Bridge of Fame Award 2022.
Met het project Werklab bieden zij maatwerk voor begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag naar een stage of een passende baan op de arbeidsmarkt. Een samenwerking waarbij ze de verantwoordelijkheid nemen die verder rijkt dan hun eigen wettelijke kaders. Naast de Award ontvingen de winnaars het geldbedrag van € 3333,33 ter besteding aan het vervolg van hun project.

De Bridge of Fame Verkiezing is mogelijk gemaakt door Berenschot en De Nederlandsche Bank en mede georganiseerd door ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs.

“Met het huidige tekort aan arbeidskrachten is het in ons aller belang om het potentieel van alle studenten te benutten” – Linda Schlundt Bodien, managing consultant ECIO

De jury was met Werklab met name onder de indruk van de brede samenwerking waarbij meerdere onderwijssectoren zijn betrokken en de borging van studentenbegeleiding als onderdeel van het reguliere onderwijsproces.

Bridge of Fame-verkiezing

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt ervaren studenten met een arbeidshandicap of chronische aandoening dat zij minder snel een baan vinden dan andere studenten. De urgentie is hoog om in te zetten op regionale samenwerking tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, overheidsinstanties en de studenten zelf.

Alle partijen zijn deels verantwoordelijk voor de oplossing. Inspirerende samenwerkingsverbanden zijn met de Bridge of Fame Verkiezing voor het voetlicht gebracht. Met het delen, vieren en verduurzamen van best practices streven we naar het realiseren van een inclusieve overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Met de uitreiking vragen we dan ook om extra aandacht voor inclusie rondom de Dag van de Arbeid op 1 mei a.s.

“Met deze verkiezing zorgen we voor landelijke agendering van de ‘kloof’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een ondersteuningsvraag” – Ingrid Beukman, Adviseur Inclusie & Diversiteit bij Berenschot

Genomineerden Bridge of Fame-verkiezing

Alle genomineerde initiatieven kenmerken zich door hun intensieve studentenbegeleiding en de nauwe samenwerkingsverbanden. Met hun inspirerende activiteiten slaan zij een brug tussen onderwijs, overheid en arbeidsmarkt voor studenten met een ondersteuningsvraag.

De genomineerde initiatieven voor de Bridge of Fame Awards 2022 waren Career Jumpstart van Fontys Hogescholen, Werklab van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ROC Nijmegen, Radboud Universiteit, UWV Werkbedrijf en Werkbedrijf Nijmegen. En Studeren+ van Hogeschool Utrecht.

Krachtenbundeling inclusieve arbeidsmarkttoeleiding

Voor het stimuleren van inclusieve arbeidsmarkttoeleiding faciliteert ECIO kennisdeling. Een samenwerking met Berenschot, De Nederlandsche Bank, Incluvisie, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Tijdens drie bijeenkomsten per jaar delen professionals uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs ervaringen, knelpunten en goede praktijkvoorbeelden rondom landelijke en regionale aanpakken. Iedereen die werk wil maken van een inclusieve arbeidsmarkt, kan aansluiten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Laura Metwally, ECIO, T: 06-51690010, LMetwally@cinop.nl.