verlicht toetsenbordProkkelstage, een stage van één dag. Hoe kan zo’n eendaagse stage nou bijdragen aan het vergroten van arbeidskansen van jongeren met een beperking? Dat is een vraag die Jan Mulder van VSO Maarland in Brielle zichzelf stelde. Want hobbels genoeg. Allereerst het woord: Een Prokkel, oftewel een  prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking, dat is  niet iets waar VSO leerlingen mee geassocieerd willen worden. Het klinkt zo kinderachtig. En dan maar 1 dag, vraagt dat niet veel werk van de leerkrachten en wat levert het op voor de leerlingen, voor de school, voor de bedrijven? Krijgen leerlingen wel een goed beeld van wat ze precies willen/kunnen? Vraagt het niet te veel van ze? Spiegelen we ze geen valse verwachtingen voor. Allemaal vraagstukken, die Jan aankaartte tijdens onze eerste ontmoeting. Een aantal telefoongesprekken later besloot Jan de uitdaging aan te gaan. Een uitdaging die hem, maar vooral zijn leerlingen uit de middengroep van het VSO, hun ouders, de school zelf en omringende bedrijven veel heeft gebracht.
Leerlingen die zelf in kaart hebben gebracht waar ze goed in zijn. Leerlingen die na hebben gedacht waar ze met die talenten aan de slag zouden kunnen. Leerlingen die met hun ouders gezocht hebben naar bedrijven bij hen in de buurt. Leerlingen die elkaar hebben gespiegeld: “Ik vind dat jij dit zo goed kunt”. Ze hebben elkaar geïnspireerd en gestimuleerd. Leerlingen die hun eigen Prokkelstage hebben georganiseerd. Leerlingen die super trots op zichzelf zijn, juist omdat ze dit zelf hebben gedaan. Een enorme boost voor hun zelfvertrouwen.

Was het een fluitje van een cent? Nee, zeer zeker niet. Er is een heel traject aan vooraf gegaan. Het heeft zes maanden in beslag genomen. Er werd gestart met een bijeenkomst voor ouders en leerlingen. Waar uitgelegd is wat de bedoeling is, waar het stappenplan is toegelicht, waar verteld is hoe ouders hun kinderen kunnen ondersteunen en hoe school daarbij helpt. Zes maanden lang, wekelijks in de les, terugkoppeling naar ouders: Een intensief, verrijkend en energie gevend proces voor leerlingen, ouders, docenten en bedrijven.

Het resultaat: leerlingen die goed voorbereid de eindgroep binnenkomen, waar het er echt om zal gaan. En ja, de eerste leerling heeft inmiddels dankzij de Prokkeldag een arbeidscontract aangeboden gekregen.

Donderdag 15 juni 2017: de Nationale Prokkelstagedag.

Marian Geling

 

Marian Geling
Nationaal projectleiderProkkel