De cao-partners hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt over de cao SW en de cao Aan de Slag. Dit zijn de cao’s voor medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven.

De ondertekening | Foto Cedris

Op hoofdlijnen zijn de afspraken als volgt, bericht minister Carola Schouten (Participatie) aan de Tweede Kamer:

Cao Aan de Slag

  1. Werknemers ontvangen een eenmalige uitkering van € 575 bruto naar rato van de omvang van hun dienstverband.
  2. De salarisschalen van werknemers worden aangepast aan de stijging van het wettelijk minimumloon (WML). Deze aanpassing zorgt ervoor dat werknemers in de hogere salarisschalen nu ook kunnen profiteren van de stijgingen van het WML in de afgelopen periode.
  3. De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stijgt per 1 januari 2024 van 10 naar 21 cent per kilometer.

De afspraken in het kader van de cao Aan de Slag gelden tot eind 2024.

Cao SW

  1.  Werknemers ontvangen een eenmalige uitkering van € 75 bruto naar rato van de omvang van hun dienstverband. Deze uitkering is lager dan die voor werknemers onder de cao Aan de Slag, omdat de cao-partners van mening zijn dat werknemers onder de cao Aan de Slag onvoldoende hebben geprofiteerd van de stijging van het wettelijk minimumloon eerder dit jaar en daardoor onvoldoende zijn gecompenseerd voor de gestegen kosten.
  2. Een geplande loonsverhoging van 3,8% per 1 januari 2024 wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober van dit jaar ingevoerd.
  3. Vanaf 1 januari 2024 ontvangen werknemers ook een structurele loonsverhoging van € 50 bruto.
  4. De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt eveneens verhoogd van 10 naar 21 cent per kilometer.

De aanvullende afspraken in het kader van de cao SW lopen door tot en met 2025 en sluiten aan bij de looptijd van de huidige cao. Komende weken zullen de cao-partners het onderhandelaarsresultaat voorleggen aan hun achterban. Daarna kunnen de afspraken officieel worden bekrachtigd.

Reactie vakbond
Vakbond FNV spreekt van een ‘maximum dat we nu kunnen afspreken’ en zegt nog lang niet klaar te zijn met de strijd. Toch zijn de landelijke FNV-kaderleden trots op wat nu met elkaar is bereikt: ‘Een jaar geleden liet de VNG weten dat er niks, noppes, nada mogelijk was. En nu hebben we iets bereikt wat bijna nooit lukt: beide cao’s zijn tussentijds opengebroken voor extra afspraken over loon en reiskosten’.

Reactie Cedris
Mohamed el Mokaddem, voorzitter van Cedris – de koepel van sociaal ontwikkelbedrijven – hekelt dat ‘eenmalig geld, dat eigenlijk bedoeld is om de tekorten bij de sociale ontwikkelbedrijven op te vangen, nu wordt ingezet om werknemers een fatsoenlijke beloning te geven’. Dat vraagt volgens hem om een structurele oplossing waarvoor politiek Den Haag verantwoordelijkheid moet nemen nemen.

Maar hij zegt ook geen ‘werkende armen’ binnen de bedrijven te willen: ‘Onze werknemers verrichten volwaardig werk. Daar hoort een fatsoenlijke beloning tegenover te staan’

Reactie VNG
Op de VNG-website reageert Raymond Vlecken, burgemeester van Weert, die namens de VNG de onderhandelingen leidt. “We hebben nu onze eigen verantwoordelijkheid genomen. Deze belangrijke groep werknemers heeft ook recht op een compensatie voor alle gestegen kosten. We stellen onze leden voor de maatregelen voorlopig binnen de gemeentelijke begroting te financieren. We blijven natuurlijk bij het kabinet aandringen om de verantwoordelijkheid voor deze groep werknemers alsnog op te pakken en gemeenten te compenseren.’