Je weet weer waar je het voor doet; dat gevoel bekroop me op 16 februari, de Dag van de Duizend Voorbeelden. Het mooiste is toch altijd als je op een echte werkvloer bevlogen ondernemers ziet omgaan met gemotiveerde werknemers. En weer hoorde ik de verhalen dat de mensen met een arbeidsbeperking er altijd zijn, een laag ziekteverzuim hebben -zelfs het ziekteverzuim drukken van de andere werknemers- en dat het gewoon leuker is in het bedrijf. Ons rendement, in de breedste zin des woords, is hoger zei een ondernemer, de andere was met 200% gegroeid in anderhalf jaar.

Op de kaart

En dat was mijn start van de dag,  in alle vroegte. Overal waren starts van de dag, een ongekende energie kwam vrij, gesteund door velen en vele organisaties. Wethouders brachten bezoeken aan bedrijven, werkgeversservicepunten organiseerden Meets & Greets, er waren borrels, symposia en grootschaliger bedrijfsbezoeken, workshops en wat al dies meer zij. Collega’s bezochten collega’s en leerden van elkaar, we waren nota bene trending topic op Twitter, ook leuk. Broodplanken (brood op de plank) werden uitgedeeld aan de ondernemers die het doen en evenzo kregen bezoekende ondernemers een memohouder met handige informatie. We stonden op de kaart, “iedereen” had het er over.

Iedere dag!
Maar weet u… eigenlijk is het iedere dag, dag van de (nu) 25.000 voorbeelden en straks dag van de 125.000 voorbeelden. Want het gaat gewoon lukken, die inclusieve arbeidsmarkt. Met ‘Op naar de 100.000 banen’ geven we het voorbeeld voor andere groepen. Bedrijven én overheidsorganisaties laten zien dat het kan, dat je er beter van wordt, dat lukt dus ook met anderen. Aan de Malietafel waar vijf bedrijven en vijf overheidsorganisaties elkaar ontmoetten en inspireerden, in aanwezigheid van mijn collega Hans Spigt en staatssecretaris Jetta Klijnsma, zagen we dat ook. In inspiratie was geen verschil tussen bedrijfsleven en overheid  in kritiek op de moeilijke regelingen overigens ook niet…). Niemand liet zich weerhouden.

Mooi ! En zo gaan we door… En last but not least, dank aan de initiatiefnemers, gewoon de twee spillen van ‘Op naar de de 100.000″, Mirjam en Martine de twee “M’s” die het bedachten én tot uitvoering brachten en weleens dachten” waar zijn we aan begonnen”.
Nou aan een succes dus!

Aart van der Gaag,
commissaris van het project ‘Op naar de 100.000 banen’