De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Werkzoekenden met een beperking en werkgevers kunnen op talloze manieren met elkaar in contact komen. Bijvoorbeeld via (online) ontmoetingen die worden opgezet door WSP’s of organisaties als Onbeperkt aan de Slag of op LinkedIn, via Beschikb@@r.

Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 juni wordt een speciale week georganiseerd om ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te promoten: De Prokkelweek.

De Prokkelweek is bedoeld om aandacht te vragen voor integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking en wordt georganiseerd door Stichting Prokkel. Deze stichting stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen tijdens de Prokkelweek: één week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.

Tijdens de Prokkelweek is er ook speciale aandacht voor ‘Prokkelstages’. Dit zijn stages van één dag voor iemand met een beperking bij een bedrijf. Alle bedrijven kunnen meedoen aan de Prokkelstage. Bedrijven (MKB en multinationals), maatschappelijke organisaties, verenigingen, stichtingen, overheden of zzp’ers kunnen zo’n stage aanbieden. De korte stages vormen een laagdrempelige manier voor bedrijven en mensen met een beperking om kennis met elkaar te maken. Donderdag 9 juni 2022 is daarom uitgeroepen tot Nationale Prokkelstage-dag.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Prokkel.