Werkgevers, intermediairs, HR-professionals, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen de krachten voor meer gelijke kansen bij sollicitaties en op het werk.

Daartoe heeft op initiatief van minister Karien van Gennip van SZW een groep van ruim vijftig bedrijven en organisaties de verklaring ‘Gelijke Kansen’ ondertekend.

Karien van Gennip minister vanSociale Zaken en Werkgelegenheid
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Bedrijven en organisaties die de verklaring ondertekenen en aan de slag zijn of gaan om echt gelijke kansen te bieden, krijgen ondersteuning vanuit de Ontwikkelagenda Gelijke Kansen. Deze wordt de komende tijd verder uitgewerkt en loopt in elk geval door tot eind 2026.

Koplopers
De bedrijven die nu tekenden gaan als koplopers voorop. ‘Door gelijke kansen bieden we perspectief aan iedereen die graag meedoet en haar of zijn talenten graag in wil zetten. Ook lopen bedrijven talent mis als ze geen gelijke kansen bieden én juist in deze tijd van krapte kunnen we ons niet veroorloven dat mensen aan de kant staan om wat voor reden dan ook’, schrijft demissionair minister Van Gennip aan de Kamer.

In de kamerbrief zijn afspraken opgenomen met AWVN, VNO-NCW en MKB-NL, en de NVP en de Recruitercode over hun toekomstige bijdrage aan de ontwikkelagenda voor gelijke kansen. Iedereen verdient een gelijke kans op een baan, op vooruitgang en promotie, vindt de minister. Tot haar spijt heeft de Eerste Kamer onlangs een wetsvoorstel voor toezicht op gelijke kansen bij werving en selectie verworpen.

Bestaande initiatieven
Vanuit het actieplan arbeidsmarktdiscriminatie werkte de minister al aan een convenant om arbeidsmarktdiscriminatie aan te pakken. De ontwikkelagenda sluit aan op bestaande initiatieven zoals het programma ‘Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA)’, het Charter Diversiteit en het Manifest Gelijke Kansen van AWVN. In de uitvoering zoekt de minister naast landelijke ook aansluiting bij de regionale en sectorale werkgeversorganisaties.

Regionale inclusiedesks
Daarnaast werkt zij aan een tijdelijke extra impuls om regionale inclusiedesks voor ondersteuning aan mkb-bedrijven in de regio uit te breiden. Bestaande netwerken als Amsterdam Divers en Inclusief (ADI) en 010 Inclusief (in Rotterdam) geven al gerichte ondersteuning aan regionale mkb-bedrijven. Het gaat daarbij om trainingen en workshops, één-op-één ondersteuning en de beantwoording van vragen van werkgevers.

Tekst: Klaas Salverda