Om werkgevers te ontzorgen bij de uitvoering van de banenafspraak, zijn suggesties nog steeds welkom. ‘Ik sta open voor alle suggesties om het voor werkgevers eenvoudiger te maken’, zei de net aangetreden minister voor Participatie, Carola Schouten (SZW) in de Tweede Kamer.
De Kamer behandelt binnenkort het wetsvoorstel Breed offensief dat het voor werkgevers gemakkelijker moet maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. ‘Toch zijn er op dat vlak nog wel wat stappen te zetten’, hield de minister de Kamer voor in een voorbereidend commissiedebat over de Participatiewet en het Breed offensief.

Uniforme loonkostensubsidie
Regionale werkgeversservicepunten (WSP’s) bieden tenminste een basisaanbod voor werkgevers. In het commissiedebat werd door meerdere woordvoerders naar voren gebracht dat gemeenten heel verschillend omgaan met de toepassing van loonkostensubsidie. Dat brengt voor bovenregionale werkgevers een hoop bureaucratie met zich mee.

Netwerk De Normaalste zaak is al meer dan 200 gemeenten langs geweest om uniforme loonkostensubsidie voor elkaar te krijgen. ‘Zonde van de energie’, zei boegbeeld en inspirator Aart van der Gaag kortgeleden in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel Breed offensief biedt verdere aanknopingspunten voor uniformering, maar ligt al heel lang op de plank in de Tweede Kamer.

Goede voorbeeld
Ook deze SZW-minister zegt dat de overheid, dat wil zeggen overheids- en onderwijswerkgevers, zelf het goede voorbeeld moet geven. Hoewel de cijfers relatief gezien toenemen moet de overheid ook nu nog wel een extra stap zetten. Schouten zal heel concreet met het departement van BZK, dat verantwoordelijk is voor de Rijksdienst, gaan praten.

Onderbesteding
De regionale mobiliteitsteams, die zich toeleggen op mensen die door de coronacrisis met hun baan in de problemen zijn gekomen, kennen onderbesteding van de gelden die hiervoor zijn vrijgemaakt. Minister Schouten gaat kijken of zij een deel van het budget kan inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking.

Uitbreiding doelgroep
Zij voelt overigens weinig voor een uitbreiding van de doelgroep banenafspraak. Destijds is namelijk specifiek voor de groep mensen met een arbeidsbeperking gekozen, omdat zij anders aan de kant zou komen te staan. Uitbreiding zal de groep waar het om gaat gelijk weer op achterstand zetten. Vandaar dat de minister ‘vooralsnog niet’ tegemoetkomt aan deze wens van coalitiepartij D66.

Andere term
De suggestie uit de Kamer om een andere term te verzinnen voor ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ neemt de minister graag over. Zij heeft het zelf liever over ‘mensen met talenten’ en ‘mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben’. Ook hier geldt dat de minister zich aanbevolen houdt voor betere suggesties.

Tekst: Klaas Salverda