VNO-NCW, MKB-Nederland en ‘Op naar de 100.000 banen’ zijn blij dat staatssecretaris Van Ark het voor werkgevers eenvoudiger gaat maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, zonder dat deze mensen daar financieel slechter van worden of zelf met extra administratieve rompslomp worden opgezadeld.
De ondernemersorganisaties waren eerder positief over het voorstel voor loondispensatie omdat die voor werkgevers belangrijke administratieve hobbels zou wegnemen. Wel hebben ze steeds gezegd niet te willen dat de mensen die het betreft daardoor minder in hun portemonnee zouden overhouden.

Loondispensatie
“Werken moet gewoon lonen. Het gaat ondernemers om een werkbare regeling”, zegt Jacco Vonhof, de kersverse voorzitter van MKB-Nederland. “Elke gemeente heeft nu zo ongeveer zijn eigen subsidieregeling. Bureaucratie en eenduidigheid maken het voor veel ondernemers, en zeker in het mkb, onnodig ingewikkeld om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen”, aldus Vonhof, die dat in zijn eigen bedrijf ook zo ervaart. “Het is daarom goed dat de staatssecretaris het bestaande instrument loonkostensubsidie gaat verbeteren en vereenvoudigen.”

100.000 banen
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn enthousiast over het offensief dat Van Ark wil starten om tot meer banen voor deze groep te komen.”De kansen zijn er, bedrijven willen wel. Dat laat de banenafspraak ook wel zien”, zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. “Het bedrijfsleven ligt daarmee ruim op koers. Maar ook bij de uitvoering van het 100.000 banenplan wringt het bij de ondersteuning en uitvoering. Goede matching tussen werkgever en werknemer is cruciaal. Het helpt enorm als dat beter en professioneler wordt aangepakt.”

“Het is een verstandige stap van de staatssecretaris om een plan terug te trekken waarvoor breed draagvlak ontbrak,” stelt Aart van der Gaag, commissaris van het project ‘Op naar de 100.000 banen’. “Deze stelseldiscussie dreigde de positieve resultaten, die we met elkaar boeken, te overschaduwen. Daarom is het goed dat er nu een streep getrokken is. Tegelijkertijd is er werk aan de winkel. Het wordt werkgevers nog steeds moeilijker gemaakt dan nodig om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het is daarom ook positief dat de staatssecretaris heeft aangegeven de bestaande instrumenten te willen verbeteren.”