Een roepende in de woestijn, zo voelde ik me toen ik jaren geleden de kromme regels voor thuiswerkers in wetten en regels probeerde aan te kaarten. Onlogisch omdat thuiswerken juist kansen biedt voor mensen met een arbeidsbeperking. De coronacrisis veranderde dit. Om het ijzer te smeden nu het heet is, heb ik een open brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

“U ontvangt geen subsidie omdat mevrouw vanuit huis werkzaam is. De interne jobcoachbegeleiding is bedoeld voor een werkbegeleiding op de werkplek. En niet in dit geval een begeleiding op afstand.”

Tien jaar geleden wilde ik een bedrijf starten waarin huisgebonden mensen vanuit huis werken aan social media van opdrachtgevers. Heel bijzonder vond men dat! Het kon toch niet écht zo zijn dat ik mensen via Skype aannam zonder ze te ontmoeten? Wist ik zeker dat ik ze wel in dienst wilde nemen? Staan collega’s wel voor elkaar klaar als ze allemaal in hun eigen bubbel in hun huiskamer zitten te werken?

Techniek was er klaar voor: huisgebonden mensen aan het werk vanuit huis

Maar ik geloofde in mijn plan. De techniek was er klaar voor. Als zzp’er wist ik hoe goed je op afstand kunt samenwerken met andere zzp’ers. En de no-riskpolis die mensen met een arbeidsbeperking krijgen vanuit het UWV gaf me juist een veilig vangnet om als eenpitter personeel aan te nemen.

Het leek me prachtig om een groep mensen aan uitdagend werk te helpen, die onterecht met het stempel ‘arbeidsongeschikt’ thuis zitten. Hoe tof is het om te bewijzen dat deze mensen juist meerwaarde hebben op de arbeidsmarkt, omdat ze vaak flexibeler zijn in de tijdstippen dat ze werken. Ik zette m’n plan door.

Thuiswerkers vaak uitgesloten in regels en wetten

De techniek was er inderdaad klaar voor, maar de wet- en regelgeving niet. Vaak als ik gebruik wilde maken van subsidies en andere belastingvoordelen bleek er een uitzondering te worden gemaakt voor thuiswerkers. De subsidie voor interne jobcoaching is bijvoorbeeld niet bedoeld voor thuiswerkers, staat in de wet.

Overigens maken UWV-medewerkers vaak een uitzondering voor ons na de nodige uitleg; daar hebben we tot nu toe geluk mee.  Ook de inmiddels afgeschafte Quotumwet sloot thuiswerkers uit. En hoe ironisch: we zijn inmiddels met 24 thuiswerkende collega’s en ik kan nog steeds geen kantoorkosten aftrekken van de belasting, omdat we geen kantoor hebben.

Door de jaren heen heb ik de kromme regels wel eens proberen aan te kaarten, maar ik voelde me dan een roepende in de woestijn.

Mensen met een aandoening kunnen bij thuiswerken meer uren maken

En dat terwijl ik wél bewees hoe goed thuiswerken past bij sommige mensen met een aandoening. In mijn geval zijn dat vooral hbo’ers met een opleiding richting communicatie, die door een aandoening niet tot hun recht komen op kantoor. Bijvoorbeeld omdat ze minder mobiel zijn, migraine krijgen door te veel prikkels of omdat ze door een chronische ziekte niet de energie hebben om te reizen en volledige dagen te werken.

Uit onderzoek van Ruigrok Netpanel blijkt dat 63% van de mensen met een gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering vindt dat thuiwerken hen kans biedt op (meer) betaald werk. Onder mensen met een aandoening die op dit moment niet werken is dit zelfs 80%. Werken vanuit huis kost hen minder energie én ze hebben minder last van lichamelijke klachten.

Na twee jaar coronacrisis waarin thuiswerken opeens wel normaal is geworden, hoopte ik dat het lichtje zou gaan branden bij beslissers. Dat zij werkend vanuit huis, al videobellend en multitaskend realiseren dat thuiswerker alle rechten verdienen die kantoorwerkers ook krijgen.

Open brief: stop ontmoedigen van geheel thuiswerken

Daarom hebben wij een open brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Wij roepen in de brief op om voor meer inclusie te zorgen door te stoppen met ontmoedigen van geheel thuiswerken in wetten en regels.

Om dit kracht bij te zetten deelde ik de oproep op mijn eigen socialmedia-profielen, onder andere met dit bericht op LinkedIn. Ontroerd stelde ik vast dat de woestijn zich langzaam begint te vullen met een oase aan medestanders. Anderen herkennen het onrecht, reageren met eigen ervaringen en taggen personen in hun netwerk die kunnen helpen.  Zo ben ik in contact gekomen met mensen die een grote rol kunnen spelen bij het veranderen van de regels.

Deel je eigen ervaring

De unieke kans om uit te leggen waar werkgevers met thuiswerkers met een aandoening tegenaan lopen, wil ik graag delen met andere werkgevers. Ik nodig hen uit in mijn woestijn om ervaringen te delen. Zodat we die kunnen bundelen en aanbieden aan de politiek, om zo vruchtbare grond te maken. Zo creëren we kansen voor meer mensen met een aandoening, die opbloeien van thuiswerken in alle vakgebieden waarin dat mogelijk is.


Margaret Massop is directeur/eigenaar van socialmedia-bedrijf Webmastery.