De afgelopen drie jaar hebben we bedrijven geënthousiasmeerd, geïnformeerd en geactiveerd rondom de Banenafspraak. En daar gaan we de komende drie jaar mee door! Instituut Gak heeft besloten door te gaan met de financiering. Ze vindt onze doelstelling van groot belang.

Zij (en wij) beseffen dat je nooit klaar bent om het pad naar inclusie te effenen. Het gaat nu om de Banenafspraak, maar eigenlijk om een nog groter doel: we willen dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt: jong, oud, langdurig werkloos, beperkt of statushouder.

Cultuur in bedrijven

Daarvoor is het nodig dat de cultuur in bedrijven openstaat om met minder geijkte mensen aan de slag te gaan. De Banenafspraak was en is bijzonder: mensen met een beperking, die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, in het bedrijfsleven aan de slag helpen. De vrijwel moeilijkste groep dus. En dat ook nog onder een quotumdreiging. Lukt het niet, dan wordt het verplicht opgelegd.

Dat quotum geldt nu al voor de overheid. Het bedrijfsleven doet het in aantallen geweldig, dus een quotum is niet aan de orde en is een argument wat we na drie jaar eigenlijk ook niet meer horen. De doelstelling wordt behaald door enthousiaste, intrinsiek gemotiveerde bedrijven -klein, midden en groot. Ze hebben de voordelen ontdekt van het werken met deze groep en vele zetten daarom ook hun deuren open voor andere groepen. In die zin heeft het werken aan de Banenafspraak als een brug gediend.

Je had dus ook kunnen zeggen, we zijn klaar, het gaat goed en we komen er wel.

Dat is echter een misvatting. Laat je de aandacht los, dan verlies je de focus en kan het zomaar weer verdwijnen. En… we halen wel de aantallen, maar met nog steeds een relatief klein deel van de bedrijven. Er is nog een enorm onontgonnen terrein. Stel je voor dat we 50% of meer van de bedrijven gaan bereiken. Hoeveel mensen kunnen er dan wel niet aan de slag? Dan gaan we echt naar die inclusieve maatschappij. De komende drie jaar gaan we met volle kracht door om dat zo ontzettend belangrijke doel te bereiken.

Ambassadeurs en voorbeelden

Wat voegen wij eigenlijk toe? Naast alles wat er al is aan re-integratiebedrijven, uitzenders, SW-bedrijven, wsp’s, UWV en gemeenten en nog veel meer? Wij leveren informatie, wij zorgen dat de regio’s van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO activerend naar hun leden kunnen blijven. We zetten het onderwerp blijvend op de kaart. We zorgen voor ambassadeurs en voorbeelden. Ook in dit beleidsgebied is marketing essentieel: je bent een loser als je niet meedoet. Ook zorgen we dat het ministerie van SZW met de praktijk geconfronteerd wordt. De regelingen en faciliteiten moeten nog steeds veel beter en eenvoudiger worden. Veel daarvan is al gelukt, veel kan nog beter.

We doen het zeker niet alleen. AWVN en De Normaalste Zaak zijn onze meest nauwe partners. Maar we werken met alle organisaties, zoals hierboven genoemd samen. Kijk maar eens naar het verschil tussen De Dag van de 1000 voorbeelden vorig jaar en dit keer. Het aantal samenwerkende partners, waaronder bijvoorbeeld ook veel wsp’s, was veel groter.

De olievlek verspreidt zich en dat is precies wat we willen.

 

Aart van der Gaag

Commissaris van het project ‘Op naar de 100.000 banen’.