Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van BZK beaamt dat het Rijk zelf een aantal doelstellingen voor meer diversiteit op de werkvloer niet haalt.

Vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid die zij voor Rijksambtenaren heeft, zal BZK zich wel onverminderd blijven inzetten om inclusie en diversiteit te bevorderen. Van Huffelen wil dat de Rijksdienst een organisatie is waarin de samenleving zich kan herkennen, zo antwoordt zij op schriftelijke vragen van DENK naar aanleiding van berichten in de media.

In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk rapporteert BZK elk jaar over de voortgang van het diversiteits- en inclusiebeleid. Daarin is kwantitatieve informatie opgenomen over onder andere de samenstelling op het vlak van gender, collega’s met een arbeidsbeperking en culturele diversiteit.

De ministeries hebben tussen 2016 en 2018 het Charter Diversiteit ondertekend. Vanuit strategisch personeelsbeleid werkt het Rijk ook aan het bevorderen van inclusie en diversiteit. Voor ‘culturele diversiteit’ gelden op dit moment geen harde doelstellingen. Die zijn er wel voor de Banenafspraak en genderdiversiteit.

‘Hoewel we rijksbreed positieve ontwikkelingen zien, worden nog niet alle gestelde diversiteitsambities gehaald’, schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Kamer. Dat geldt naast culturele diversiteit bijvoorbeeld ook voor het nakomen van de Banenafspraak bij de (rijks)overheid.