Mensen met een beschutte werkplek kunnen binnenkort moeiteloos de overstap maken naar een baan met minder ondersteuning. Dat stelt minister Schouten (Participatie) voor.
Voor mensen met een arbeidsbeperking, die veel begeleiding of werkplekaanpassingen nodig zijn, is beschut werk beschikbaar. Doorstroming naar een baan binnen de Banenafspraak kan nu alleen na een inhoudelijke beoordeling door het UWV. Per 1 juli 2023 wordt deze beoordeling  geschrapt. Dit maakt het voor hen die willen en kunnen makkelijker om direct over te stappen.

Mocht de stap naar ander werk niet bevallen, dan wordt het ook makkelijk mogelijk om terug te keren naar beschut werk. Ook dan verdwijnt de inhoudelijke beoordeling.

Praat mee via internetconsultatie
Over deze voorgestelde wijziging kan worden meegepraat via de internetconsultatie Besluit advisering beschut werk in verband met kunnen wisselen van baan met behoud van het advies beschut werk. Dit kan van 25 juli 2022 tot en met 5 september 2022. Tegelijkertijd vindt er een formele uitvoeringstoets plaats bij de VNG, Inspectie SZW, ATR, AP, UWV en LCR.

Bron: Rijksoverheid