Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken kondigde eerder al vereenvoudigingen aan in de Participatiewet en de Banenafspraak. Van de aanpassingen die vanaf 1 januari 2017 gelden, heeft de Programmaraad een helder overzicht gemaakt.
In het overzicht staan de diverse maatregelen met omschrijving en de stand van zaken van de specifieke maatregel. Enkele voorbeelden van de vereenvoudigingen: een wettelijke verplichting voor beschutte werkplekken, het openstellen van de Praktijkroute en het opnemen van (ex-) leerlingen van het praktijkonderwijs in het doelgroepregister Banenafspraak, zonder beoordeling door UWV.