‘Als het moment niet nu is, wanneer wel?’ Die vraag stelt minister Karien van Gennip (SZW) hardop bij de kansen die de krapte op de arbeidsmarkt biedt om ieders talent in te zetten. Zij ziet juist nu een uitgelezen mogelijkheid voor mensen die de afgelopen jaren niet hebben kunnen toetreden tot de ruimere arbeidsmarkt.

Karien van Gennip minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Concreet heeft Van Gennip het over het aannemen van mensen die extra begeleiding nodig hebben en/of niet voldoen aan alle vacature-eisen. Hoewel er steeds meer mensen aan de slag kunnen, becijfert het CBS dat de doelgroep onbenut arbeidspotentieel nog steeds uit 1,2 miljoen mensen bestaat. Er zijn bijna 700 duizend mensen zonder baan die aangeven te willen werken en 500 duizend mensen die aangeven meer uren te willen werken.

Om op korte termijn extra matches te realiseren tussen werkgevers en werkzoekenden, heeft het ministerie een actieplan ontwikkeld met de titel ‘Dichterbij dan je denkt’. Het plan is opgesteld op basis van de analyse dat er mismatches zijn tussen waar werkgevers naar zoeken en wat werkzoekenden kunnen bieden.

Dichterbij elkaar
Doel van het actieplan is om werkgevers en werkzoekenden dichterbij elkaar te brengen. Daardoor kunnen meer mensen die nu nog langs de kant staan, naar (parttime) werk of een leerwerktraject worden begeleid. En zo kunnen meer werkgevers ervaring opdoen met het werven van mensen uit het onbenut arbeidspotentieel. Minister Van Gennip en haar collega Carola Schouten (Participatie) beogen daarmee een cultuur- en gedragsverandering bij werkgevers teweeg te brengen in de sfeer van inclusie.

Het actieplan bestaat uit vier actielijnen:
1) er komt een landelijke communicatiecampagne richting werkgevers en werkzoekenden
2) er wordt ingezet op versterking van de matching in de arbeidsmarktregio’s
3) een landelijk team gaat landelijk opererende werkgevers ondersteunen bij de matching
4) bestaande trajecten, zoals die gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond, krijgen een extra financiële impuls.

Lees hier het volledige actieplan.

Tekst: Klaas Salverda