De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en blijven is vaak hoog. Minister Hanke Bruins Slot van BZK heeft een ‘aanjaagteam’ met ambassadeurs ingesteld. Zij gaan de komende tijd hun eigen ervaringen gebruiken om de politieke en bestuurlijke participatie van mensen met een beperking te vergroten.
Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking, terwijl dit voor 10 tot 15% van de Nederlandse bevolking geldt. Met een Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking wordt geprobeerd mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie te brengen als mensen zonder beperking om een politieke functie te kunnen uitoefenen.

Rolmodellen
Uit gesprekken met mensen die zich voor het openbaar bestuur willen inzetten, bleek dat er behoefte is aan voorbeelden van politiek ambtsdragers met een beperking, zoals gemeenteraadsleden, wethouders of statenleden. Zo bracht deze website vorig jaar een interview met de Eindhovense wethouder voor financiën en bedrijfsvoering Marcel Oosterveer.

Hij is sinds oktober 2018 slechtziend. Met zijn rechteroog ziet hij alleen nog wat contouren. Het zicht van zijn ‘goede’ linkeroog is nog 8 procent. De ervaren en betrokken bestuurder had nooit gedacht dat hij zelf te maken zou krijgen met een functiebeperking. ‘Ik ben al jaren voorzitter van enkele kerkelijke stichtingen die vakantiehuisjes beschikbaar stellen voor families met mensen met een beperking. Maar ineens ben jij het die het overkomt.’

Meedoen
Minister Hanke Bruins Slot noemt het belangrijk dat iedereen die dat wil, mee kan doen aan politiek en bestuur. De leden van het aanjaagteam zetten zich de komende periode in om de politiek en het bestuur meer inclusief en divers te maken. Zij richten zich niet alleen op mensen met een beperking, maar ook op gemeenten, waterschappen en provincies. Die willen ze stimuleren om zich toegankelijk op te stellen en passende vormen van ondersteuning te bieden.

Het aanjaagteam bestaat uit vier leden: burgemeester Marleen Sanderse van Hattem, statenlid Arjan Koerts in de provincie Utrecht, raadslid Tjarda Struik uit gemeente Zeist en Rob van den Hoek die lid is van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Bron: BZK