Rob van den Berg, HR Businesspartner, Inspectie van het Onderwijs, ministerie OCW:
‘Een nieuw doel in het leven en een ritme’

Klik op de cover om het tijdschrift te openen

‘Bij de Inspectie van het onderwijs bieden we werk aan vijftien mensen met een beperking’ vertelt Rob van den Berg, HR Businesspartner, Inspectie van het Onderwijs, ministerie OCW. ‘Daarmee voldoen wij aan het zogenoemde quotum. Dit jaar hebben we, ondanks de coronapandemie, twee nieuwe arbeidskrachten uit deze doelgroep verwelkomd. De beperkingen van deze medewerkers zijn divers en de afdelingen waar ze werken ook. De meesten zijn analist.’

Voordat de inspecteurs op pad gaan, bestuderen zij – en hiervoor worden met name medewerkers met een stoornis in het autistisch spectrum ingezet – de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van een bepaalde school. Zo komen de inspecteurs beslagen ten ijs. ‘Soms moeten we de werkplekken wat aanpassen. Een aantal werkt bijvoorbeeld graag in een aparte kamer met weinig verlichting. Voor iemand met een visuele beperking regelden we een braille-toetsenbord en een speciale stoel. Ook hebben we een jobcoach die hen begeleidt.’

Bij plaatsingen wordt zowel naar het talent van de persoon als naar het aanwezige werk gekeken. Zo wordt een match gemaakt. Soms is daarvoor wat jobcarving nodig. ‘Dan snijden we een paar onderdelen van bestaande functies af om een volledige nieuwe functie voor iemand te kunnen creëren. Het voordeel is dat anderen, bij wie een onderdeeltje verdwijnt, zich zo beter op hun kerntaken kunnen richten.’

Werken vanuit huis

Vanwege de coronapandemie is er veel veranderd. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komt het soms extra hard aan. ‘Verschillende collega’s hadden na wat aanpassingsproblemen hun draai op kantoor helemaal gevonden en vonden het erg moeilijk om opeens vanuit huis te moeten werken. Daarnaast is het voor onze leidinggevenden lastig om leiding te geven op afstand en het contact even goed te houden als in de kantooromgeving. Voor de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dat nog moeilijker, omdat zij juist extra aandacht nodig hebben. Dat gaat nu eenmaal lastiger via een beeldscherm.’

Verrijking

Het quotum ziet Van den Berg als een noodzakelijk kwaad. Volgens hem heeft het wel geholpen bij de bewustwording en de aanpak van het probleem. ‘Voor ons is het nu voldoende, op elke afdeling hebben we twee mensen vanuit de Banenafspraak een werkplek kunnen bieden. Toch kijk ik nog verder, om ook in de toekomst aan de afspraak te voldoen wil ik niet alleen via het UWV geschikte kandidaten vinden. Er zijn heel wat stichtingen en andere netwerken die je óók aan goede mensen kunnen helpen.

Ik zie het aannemen van mensen met een beperking als een verrijking voor de organisatie én voor de mensen om wie het gaat. Het geeft hen zin, een nieuw doel in het leven en een ritme. En vergeet niet: ze dragen gewoon bij aan het bedrijfsresultaat, zo je daar bij een overheidsinstelling van kunt spreken.’