Voortgezet onderwijs in de Achterhoek:
‘Groei participatiebanen lijdt onder krimp’

Ze merken wel dat de banenafspraak ingang heeft gevonden in de organisatie en breed wordt ondersteund. Iedereen is enthousiast over de stijging die ze doormaken naar omgerekend 31 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toch zijn ze er nog niet. Oorzaak: krimp. Door een daling van het leerlingenaantal waardoor scholen ook krimpen.

Bijdrage

Wat kunnen we doen om meer mensen met een afstand op de arbeidsmarkt te bereiken? Die vraag kwam met verbale steun van het stichtingsbestuur en de schooldirecteuren bij Angelique Olden en Nicolette Boekhorst op het bordje. Angelique werkt op het bestuursbureau van stichting Achterhoek VO die bij elkaar over 14.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat. Nicolette werkt op een van de scholen als personeelsadviseur. Zij zitten beiden in de beleidsgroep P&O en zijn ‘kartrekkers’ van de uitvoering van de Participatiewet.

Met de nodige ervaring uit het verleden en een aantal krachten aan het werk dachten ze lange tijd dat ze al voldoende bijdroegen. Totdat de Quotumwet om de hoek kwam kijken en er een ander soort telling kwam: ‘Toen moesten we ineens meer uit de kast halen.’

Doe wat kan

Onder de veelzeggende titel ‘Doe wat kan’ werd een plan ontworpen vol positieve acties en afspraken. De collega die verantwoordelijk is voor de bovenschoolse inkoop kwam eraan te pas. En er volgden gesprekken met praktijkscholen waar leerlingen op zitten die onder de doelgroep vallen met wie je – richting betaald werk – ‘iets met stage’ zou kunnen doen. Het UWV lichtte hen in over loonkosten, subsidiemogelijkheden en vacatures voor doelgroepers. En het duo zocht samenwerking met andere organisaties en scholen die kandidaten konden leveren of gebruiken.

Door de opbouw van de hele organisatie is elke match die voortrolt uit een concrete vacature een decentrale aangelegenheid. In dat opzicht ligt voor beide aanvoerders de schone taak voor om vestigingsdirecteuren te enthousiasmeren en de zaak in het directieoverleg te bepleiten. Natuurlijk zijn er verschillen tussen scholen want er zijn koplopers en scholen die achterlopen. ‘Als er een vacature is op een school gaat het toch altijd om de beste match. Het moet ook allemaal maar net passen’, spreken beiden begripvol.

Intussen is er door heel de organisatie wel een bonte variatie van tientallen medewerkers met een arbeidsbeperking bij Achterhoek VO aan het werk. Van de toezichthouder bij de fietsenstalling tot en met catering en conciërges. Alle verschil duidt op maatwerk. Zelfs het bestuursbureau blijft niet achter horen we over ‘de dame die u zojuist aan de telefoon had’.

Een fijne collega

‘Een fijne collega, plezierig in de omgang. Hij pakt zijn werk goed op en kan goed omgaan met leerlingen, ook als hij daarbij corrigerend moet optreden’, zegt Wim Becker, hoofdconciërge op het Ludgercollege in Doetinchem, een school met 2.000 leerlingen waar één van de zes conciërges met een indicatie is gedetacheerd. Op een interview of naamsvermelding in dit praktijkvoorbeeld zou hij geen prijs stellen. Want? ‘Hij verricht hetzelfde werk als zijn collega’s en vindt zichzelf dus niet bijzonder.’

Of de scholenorganisatie de gedetacheerde kandidaat ook in de toekomst plaats kan bieden, kan de hoofdconciërge niet zeggen. Vanwege krimp van het leerlingental gaat dit deel van het voortgezet onderwijs in Doetinchem van nu drie naar straks twee nieuwe scholen. Dat heeft ook gevolgen voor de verdeling van conciërges.

In opkomst

Marja Timmermans is accountmanager WSP Achterhoek met als moederorganisatie Laborijn, de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw voor een aantal gemeenten in de Achterhoek. Als detacheerder heeft Laborijn jarenlange ervaring met plaatsing van conciërges en ander ondersteunend personeel in het onderwijs. Zij maakt van dichtbij mee hoe de plaatsing van doelgroepers vanuit de banenafspraak in opkomst is.

Aan het Rietveld Lyceum, bijvoorbeeld, wordt de uitgiftebalie van de kantine tegenwoordig bemand door doelgroepers. Als leerlingen op school met een lekke band staan wordt die gerepareerd door medewerkers van Laborijn. ‘Als we samen met een team een vacature opstellen, zijn wij in staat om die binnen een paar weken met bekwame krachten in te vullen’, zegt Timmermans over de concrete samenwerking.

tekst: Klaas Salverda