Albert Heijn: Wij weten hoe waardevol inclusie is

Supermarktketen Albert Heijn is al vanaf het begin van de Banenafspraak voorloper als het gaat om de inzet van mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Karin van den Hul, specialist inclusiviteit interne jobcoach, en Amanda van der Swart, lead inclusiviteit, vertellen hoe het bedrijf dat doet en weten ook waarom. ‘Het maakt ons sterker’.

Amanda van der Swart is voor Albert Heijn werkzaam als lead inclusiviteit. Ze is landelijk verantwoordelijk voor de realisatie van de inclusieve ambities en coördineert de samenwerking tussen WSP’s en Albert Heijn. Als specialist inclusiviteit interne jobcoach begeleidt Karin van den Hul medewerkers van diverse filialen in de regio Midden-Gelderland.

De ambities

Bij de 686 eigen filialen heeft Albert Heijn het doel om in 2025 2100 participanten in dienst te hebben. Wat dat betreft loopt de supermarktketen voor op schema, want op dit moment zijn er al meer dan 2000 mensen uit de doelgroep Banenafspraak werkzaam. Van den Hul geeft aan dat het behalen van de ambitie nog een flinke uitdaging is. Waar er vroeger meerdere kandidaten op een vacature afkwamen, is dat nu niet meer het geval.

Toch schept de krapte op de arbeidsmarkt volgens Van den Hul en Van der Swart wel degelijk nieuwe kansen voor inclusie. “We zitten toch in de hele economie te springen om mensen”, legt Van den Hul uit. “Ik merk dat managers van filialen nu nog meer bereid zijn om mensen een kans te bieden, mits de kandidaten laten zien dat ze gemotiveerd zijn.”

Over het waarom van de inclusieve aanpak zijn Van der Swart en Van den Hul duidelijk. “We weten hoe waardevol het is”, zeggen ze. Van der Swart: “Natuurlijk willen we een afspiegeling van de samenleving zijn, van de wijken waar onze filialen gevestigd zijn. Dat betekent dat wij een brede aanpak op het gebied van diversiteit en inclusie hebben. Die luidt kort samengevat dat iedereen, klanten en medewerkers, worden gewaardeerd om wie ze zijn.”

Interne jobcoaching

Om ervoor te zorgen dat inclusie goed ingebed is in de organisatie, werkt AH met interne jobcoaches, waarvan Van den Hul er dus een is. “Alle interne jobcoaches komen uit de winkelorganisatie”, zegt Van der Swart. “De interne jobcoaches kennen de belangen van Albert Heijn, maar zijn dit werk gaan doen omdat zij een warm hart hebben voor de mensen met een extra ondersteuningsbehoefte. Door het nastreven van beide belangen zijn zij in staat om de juiste afwegingen te maken en de juiste begeleiding te bieden.”

De interne jobcoaches helpen echter ook de managers in de omgang met hun medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak, begeleiden het wervings- & selectieproces en ondersteunen bij administratieve taken. Van den Hul: “Vooral in de beginfase van de plaatsing, spelen jobcoaches een belangrijke rol. De eerste acht weken zijn cruciaal voor het slagen van een plaatsing. Het is belangrijk dat de kandidaat en de manager met de goede afspraken en wederzijds begrip van start gaan. Dat is, naast de motivatie van de kandidaat, een belangrijke succesvoorwaarde. Dan weet je immers wat je van elkaar kunt verwachten.”

Begeleiding

Behalve een jobcoach worden ook collega’s ingezet als buddy. Deze medewerkers volgen hiervoor een interne training om deze rol goed te kunnen uitoefenen. De buddy’s fungeren als voelsprieten voor de interne jobcoach omdat de jobcoach niet altijd op de werkvloer aanwezig kan zijn. “Goede ondersteuning tijdens het werk is ook belangrijk”, legt Van der Swart uit. “Bij het buddy-aanpak is het vooral van belang dat er een goede klik is en de buddy en de participant veel op hetzelfde moment aanwezig zijn.”

Meteen helpen en ingrijpen is belangrijk, merkt ook Van den Hul. De crux van het begeleiden is volgens haar het wegnemen van ruis eigenlijk nog voor die optreedt. “Kleine dingetjes kunnen heel groot worden als het te lang blijft hangen. Lukt het om sneller in te grijpen, dan ben je heel veel problemen voor. Denk dan bijvoorbeeld aan manieren van communiceren of het doseren van werkdruk. Daarbij gaat het altijd om maatwerk. Dat is een kwestie van goed met elkaar in gesprek blijven.”

Harmonisatie en focus

Als we Van der Swart en Van den Hul vragen wat er nog verbeterd zou kunnen worden om meer mensen een passende werkplek te bieden, geven zij beide aan dat het wellicht zou helpen als er op landelijk niveau meer harmonisatie plaats zou vinden. Daarnaast zou er meer versimpeling plaats kunnen vinden in processen, denk hierbij aan bepaalde aanvragen of het uitvoeren van een loonwaardebepaling.

Gevraagd naar een laatste oproep richting werkgevers, zeggen Van den Hul en Van der Swart dat ze hopen dat de focus meer komt te liggen op de kwaliteiten van mensen. “Binnen onze winkels hebben we gezien wat werk kan betekenen voor mensen en ook hoe ontzettend goed mensen zich kunnen ontwikkelen als ze eenmaal een kans krijgen. Je krijgt er hele loyale medewerkers bij en dat gunnen we alle andere werkgevers ook.”