Extra hulp op school gebaat bij goede interactie

Stel, je bent werkzaam als arbeidsdeskundige bij UWV WERKbedrijf. Als arbeidsdeskundige is het jouw taak om te bepalen wat nodig is om het arbeidsvermogen duurzaam in de praktijk te benutten, rekening houdend met de beperkingen van een klant.

Niet onbenut laten

Je treft hem voor het eerst. Intelligente aardige man, analytisch, kundig in detail- en precisiewerk, computervaardig, goed in taal en wiskunde. Met een duidelijke opdracht en in een vertrouwde en veilige werkomgeving is hij prima in staat om taken uit te voeren.

Anita de Beer is zo’n arbeidsdeskundige die vond dat zijn talenten zeker niet onbenut mochten blijven. ‘In mijn werk stel ik mezelf tot doel maatwerk te leveren door goed te kijken naar wat een klant nodig heeft’, zegt zij. Dat was in dit geval vrijwilligerswerk om positieve ervaringen op te doen en dan later van daaruit – rekening houdend met zijn beperkingen – de mogelijkheden richting betaald werk te onderzoeken.

Met in haar achterhoofd de vraag ‘hoe een werkgever te vinden die hem passend (vrijwilligers)werk en een overzichtelijke werksituatie kan bieden’, benaderde Anita de Beer arbeidscoach Marguerite Glaser van re-integratiebureau Jobstap. Volgens haar was Marguerite de juiste persoon: ‘Zij heeft kennis van en ervaring in het begeleiden van klanten met een beperking. Verder is zij altijd duidelijk en direct in haar communicatie en zij heeft een groot netwerk in de regio waar de klant woont.’

Schot in de roos

Het bleek een schot in de roos. Arbeidscoach en adviseur Marguerite Glaser van Stichting Jobstap kreeg het vertrouwen van de UWV-klant en legde contact met het PENTA Bahûrim in Brielle. Een mavo-school met 280 leerlingen en kleinschalig onderwijs. Gekenmerkt door korte lijnen en een klimaat waar je mag zijn wie je bent.

Directeur Jelle Holwerda was al gauw om. In eerste instantie vanwege het CV met daarop wiskunde maar weldra ook vanwege de fijne man die Hans is (we noemen hem in dit artikel alleen bij zijn voornaam, red.).

Resultaat

Het resultaat? Hans is al anderhalf jaar een gewilde vrijwillige kracht bij het PENTA Bahûrim. Hij verricht er heel uiteenlopende taken. Van de laatste blik op uitgaande post en het nakijken van wiskundetoetsen tot en met de eindredactie van het jaarboek van de eindexamenleerlingen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is hij betrokken bij de uitreiking van studieboeken. En mocht het hem even te druk worden: op school heeft hij een eigen ruimte waar hij zich even kan terugtrekken en rustig kan werken.

De match is uitstekend, vindt UWV: er wordt voldaan aan de voorwaarden om goed te kunnen functioneren én hij kan zijn kwaliteiten optimaal benutten. ‘Je zag hem groeien’, blikt arbeidscoach Marguerite Glaser terug.

Win-win-situatie

Hoewel vrijwilligerswerk niet onder de banenafspraak valt, vindt ze dit toch een mooi voorbeeld omdat in onderwijsland nog het nodige moet gebeuren: ‘Het PENTA Bahûrim vervult daarin een uitstekende rol. En het resultaat is een absolute win-win-situatie.’
Dat horen we ook bij schooldirecteur Jelle Holwerda. Na zijn openingsstatement ‘We hebben hier belangstelling voor mensen’ vertelt hij hoe als een geschenk van Marguerite kwam. Een geschenk met heel veel mogelijkheden, maar ook duidelijk in wat hij in zijn vrijwilligerswerk nodig heeft. Op de dag dat we met de schooldirecteur spreken, deed zich het heuglijke feit voor dat Hans tijdens een lesuitval waarnam om orde te houden. Tijdens andere tussenuren begeleidt hij leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben naar de rekentoets die ze moeten afleggen.

‘Een klimaat waar je mag zijn wie je bent’

Hans zelf is blij en tevreden hoe het nu gaat. Hij hoort er helemaal bij. Dat voelt goed. Dit schooljaar gaat hij zelfs enige onderwijsactiviteiten ontplooien bij het ondersteunen van kleine groepjes leerlingen. Verder doet hij graag mee aan cursussen, bestemd voor het personeel, waarmee hij zijn kwaliteiten verder kan verbeteren.

Niet overvragen

Hoe het verder gaat ligt deels in handen van UWV. Maar als hij bij parttime betaald werk minder inkomen overhoudt dan nu met een wajong-uitkering, blijft hij liever als vrijwilliger aan de school verbonden. Fulltime werken zou bij hem echt volstrekt overvragen zijn. Grenzen bewaken is niet zijn sterkste kant, terwijl het wel zijn eerste opdracht zou moeten zijn. Puur uit zelfbescherming, om goed te kunnen blijven functioneren.

Tekst: Klaas Salverda