CVO Groep: Match met meerwaarde

Hoe het met de banenafspraak in het onderwijs gaat? Voor de CVO Groep, die voortgezet onderwijs verzorgt in Zuidoost Utrecht, is het glas al halfvol. In dit verhaal vertellen ze hoe daarvoor net dat beslissende duwtje kregen. Smaakt naar meer.

Boven formatie en betaald vanuit het collectief

Het onderwijs van de scholengroep (550 medewerkers en 4300 leerlingen) beslaat het hele scala, van voortgezet speciaal onderwijs tot en met gymnasium en tweetalig onderwijs. De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuidoost Utrecht is het bevoegd gezag van zeven scholen in Zeist, Doorn en Wijk bij Duurstede. De scholen zijn vergaand autonoom in de inrichting van het onderwijs.

Bij de scholengroep werken nog altijd mensen die destijds vanuit een ‘Melkertbaan’ zijn begonnen en later aan de reguliere formatie zijn toegevoegd. Maar het bestuur zag ook verantwoordelijkheid toen van overheidswege de meer actuele oproep kwam om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te gunnen.

We praten hierover met Job van der Mijl, hoofd P&O bij de CVO Groep. Hij vertelt hoe ze op de vier grootste scholen kansen zagen voor het plaatsen van vier medewerkers; boven de formatie en betaald vanuit het collectief. Daarop legden ze in eerste instantie contact met een sociale onderneming in de buurt. ‘Maar het aanbod, ook van het Werkgeversservicepunt, was net niet wat we als onderwijsgroep zochten.’

Baanbrekers

Toeval bestaat niet. Net op dat moment lanceerde de VO-raad het project Baanbrekers. Heel specifiek bedoeld voor schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en hierbij wat ondersteuning kunnen gebruiken. Personeelsman Van der Mijl: ‘Ik zag dat en heb meteen gebeld. Baanbrekers lijkt bij de nodige instanties net even gemakkelijker ingang te krijgen. Zij gaven precies op het juiste moment het duwtje dat wij nodig hadden.’

Toen ze vervolgens besloten dat ze echt meters wilden maken, lagen er binnen een week vier cv’s. En konden de gesprekken met de kandidaten en hun begeleiders, en het gesprek tussen de kandidaat en de school waar ze zich hopelijk prettig zullen voelen, beginnen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Werk bieden aan mensen uit de doelgroep banenafspraak wordt ook op de scholen zelf gevoeld als een gedeelde en dus te delen verantwoordelijkheid. Eén medewerker kon nog voor de zomervakantie beginnen, de andere drie zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar begonnen met hun proefplaatsing. Allemaal in ondersteunende functies zoals assistent-conciërge en werk bij de receptie. Buiten de begeleiding op de werkplek heeft een docent die veel ervaring heeft met stages, wat extra tijd gekregen om de begeleiding als geheel in de gaten te houden.

Strakke hantering van het quotum betekent voor de CVO Groep dat omgerekend negen banen met een minimale omvang van 25 uur gerealiseerd dienen te worden. Dat aantal is nog niet in zicht, geeft Job van der Mijl toe: ‘Als onze scholen aangeven dat er meer kunnen komen, staan we daar natuurlijk voor open.’

Energie

De CVO Groep beschouwt het glas in elk geval als halfvol. En als het om cijfers gaat: de school heeft al mensen in dienst die in het doelgroepregister staan. Maar minstens zo leuk als getallen, bij P&O kregen ze net nog een mailtje van een van de nieuwe medewerkers die zo ontzettend blij is met de baan. ‘Zo’n signaal geeft zoveel energie’, zegt Van der Mijl.

Over de meerwaarde van matches gesproken, vertelt het hoofd P&O hoe een van de kandidaten de eerste dag te laat kwam: ‘Lekke band. Moest hem uitgerekend nu overkomen.’ Maar de spanning en frustratie van dat moment lieten ook zien hoe zijn inzet is om de mogelijkheid die hem wordt aangeboden echt aan te grijpen.

Tekst: Klaas Salverda