Deltion College, Zwolle:
‘Gun anderen een kans’

Deltion College Zwolle werkt aan de vervulling van de Banenafspraak. In 2026 wil de onderwijsinstelling 44 participatieplekken hebben gerealiseerd. Jolanda van Rosmalen, adviseur HRD, ‘Mensen verdienen een kans.”

Harde en zachte kant

‘Een school is in bepaalde opzichten goed te vergelijken met een bedrijf’, vindt Jolanda van Rosmalen, adviseur HRD bij het Deltion College in Zwolle. ‘Er is een harde kant die zegt dat er productie moet worden gedraaid en targets moeten worden gehaald. En er is een zachte kant, die zegt dat ook een school een inclusieve werkgever moet zijn. Ook deze zachte kant heeft nu een target in de vorm van een banenafspraak.’

Nastreven

Dat doel is best lastig te bereiken, vindt ze. Circa 17.000 studenten volgen bij Deltion Zwolle een opleiding en het college telt ongeveer 1.750 medewerkers. ‘Het quotum schrijft voor dat we in 2020 dertig formatieplaatsen moeten realiseren, dat zijn 44 arbeidsparticipanten. Maar driekwart van onze medewerkers valt onder onderwijsverzorgend personeel, waar we weinig passend werk voor arbeidsparticipanten hebben. Zij zijn juist inzetbaar op ondersteunende functies. En dan is 44 op de 440 best veel. Toch streven we dit aantal na.

Sta je echt open?

Je moet je als instelling afvragen waarom je een inclusieve werkgever wilt zijn. Vind je het écht belangrijk? Sta je er echt voor open? En stel je eens voor dat je eigen kind of een goede bekende een beperking heeft en een kans wil grijpen. Gun je hem of haar die dan?
Ik zoek plekken voor arbeidsparticipanten bij collega’s die voor de juiste begeleiding en aansturing kunnen zorgen. De één werkt op de administratie, de ander in een magazijn, op de juridische afdeling of als onderwijsassistent.

Samenwerking

Onlangs zijn we een succesvolle samenwerking gestart met een externe organisatie die medewerkers uit de doelgroep aanstuurt. Deze arbeidsparticipanten ondersteunen de huismeesters bijvoorbeeld met ons nieuwe afvalscheidingsbeleid; ze legen de verschillende bakken en houden de kantine netjes. Een mooi nieuw initiatief. Er staan zoveel mensen aan de kant met veel toegevoegde waarde. Zij verdienen een kans. En ik vind dat wij verplicht zijn hen die mogelijkheid te bieden.’