Diversiteit en inclusiviteit bij Delfland

Het kabinet heeft vastgelegd dat de overheidssector vóór 2024, 25.000 banen moet creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het afgelopen jaar enorme stappen gemaakt op het gebied van ‘De Banenafspraak’. Evelien Bijl, P&O-adviseur bij Delfland en Chris van Es, die naast zijn werk als technisch specialist ‘interne buddy’ is vertellen er meer over op de site van de Vereniging Werken voor Waterschappen.