In de machinekamer van het IND: kansen voor jonge mensen met een arbeidsbeperking

Immigratie- en Naturalisatiedienst: Binnen de organisatie op zoek naar geschikte werkzaamheden, die tot noch toe neventaken waren. Het resultaat: kwaliteitmedewerkers

Op zoek naar functies

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zwolle biedt jonge mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om volop deel te nemen aan het arbeidsproces. Marjolein Westra is één van de drijvende krachten achter deze mooie ontwikkeling.

Op de website van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK vertelt zij hoe ze het heeft aangepakt: “We gingen binnen de organisatie op zoek naar werkzaamheden die geschikt zouden kunnen zijn voor mensen uit de doelgroep. We zijn daarbij uitgekomen op werkzaamheden die op dat moment nog als neventaak door andere medewerkers werden uitgevoerd.”

Kwaliteitsmedewerkers

Met als resultaat dat begin dit jaar drie mensen met een arbeidsbeperking bij de IND konden starten als kwaliteitsmedewerker. “Alle belangrijke documenten, correspondentie en de beslissingen die we als IND nemen komen terecht in een digitaal systeem. Dat moet uiteraard heel zorgvuldig gebeuren, want vergissingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Inhoudelijke kennis

De kwaliteitsmedewerkers controleren of alle gegevens op de juiste manier in het systeem zijn verwerkt. Dat gebeurde daarvóór natuurlijk ook wel, maar het behoorde alleen niet tot de primaire taak van medewerkers. Heel mooi dus, dat we het zo op hebben kunnen lossen.”

Het werk vraagt zowel inhoudelijke kennis van het (vreemdelingen)recht als affiniteit met ICT. Inmiddels bestaat het cluster uit vijf medewerkers: drie kwaliteitsmedewerkers, een administratief medewerker en een medewerker die zich bezighoudt met digitaal onderzoek en planningswerkzaamheden. De achtergrond van de teamleden is divers: de een heeft Bedrijfskunde gestudeerd, een ander HBO Rechten en een derde heeft een master Engelse taal en cultuur op zak.

Mens en handicap

Intussen maken de medewerkers met een arbeidsbeperking echt deel uit van de club. “Ze vallen niet samen met hun handicap, zeg ik altijd. Natuurlijk is er af en toe sprake van wrijving, maar als je bereid bent om rekening te houden met de beperkingen van een ander kom je samen een heel eind hoor.”

Lees hier het hele verhaal.

tekst: Klaas Salverda